Vnesite za iskanje

Oseba, ki podeduje premoženje, mora plačati davek, vendar so izjeme, ki so oproščene tega plačila. Zakon natančno določa, katere dediščine so obdavčene, kdo je zavezanec, kakšna je davčna stopnja in davčna osnova ter v katerih primerih so zavezanci oproščeni plačila davka.

 

Osnova za davek je vrednost podedovanega premoženja na dan pravnomočnosti sklepa o dedovanju po odbitku dolgov, stroškov in bremen, ki odpadejo na premoženje, od katerega se plačuje davek. Pri premičninah se davčna osnova zniža za 5.000 EUR. Davčne stopnje so različne glede na dedni red. Višina davka je odvisna od vrednosti dediščine in od dednega reda glede na to, v kakšnem sorodstvenem razmerju sta pokojni in dedič.

 

Zakon dediče razvršča v tri dedne rede, izpostavljamo predvsem prvega, saj so oproščeni plačila davka ravno oni. V prvi dedni red spadajo potomci in zakonec ziroma dedič, ki je izenačen z dedičem prvega dednega reda (to so zet, snaha, pastorek in dedič ali obdarjenec, ki je živel z zapustnikom v registrirani istospolni partnerski skupnosti). Drugi dedni red so zapustnikovi starši, posvojitelj in njihovi potomci (zapustnikovi bratje in sestre), ki dedujejo polovico, ter zakonec oz. zunajzakonski partner, ki deduje drugo polovico premoženje. Tretji dedni red pa sta zapustnikova ded in babica ter njuni potomci (zapustnikovi bratranci in sestrične).

 

Kadar je napisana oporoka, dedovanje poteka tako, kot je zapisano v oporoki. V vsakem primeru pa lahko nekateri dediči zahtevajo nujni delež, četudi v sami oporoki ne podedujejo ničesar. Nujni delež lahko zahteva dedič, ki z oporoko ni podedoval ničesar, bi pa podedoval del zapustnikovega premoženja, če oporoke ne bi bilo, v takem primeru mora nujni delež zahtevati, ker mu ne pripada avtomatsko. Seveda mu ne uide tudi plačilo davka, odvisno od tega, v katerem dednem redu se nahaja.

 

Kot že poudarjeno, je davka oproščena dediščina, ki jo podeduje dedič prvega dednega reda (to so potomci in zakonec) oziroma dedič, ki je izenačen z dedičem prvega dednega reda. Vsi ostali dediči plačajo davek glede na dedni red po progresivni lestvici, kot navaja Zakon o davku na dediščine in darila.

 

Branko Lončar

 

Obala nepremičnine d. o. o.

Obala 16,

6320 Portorož

Tel 05 674 10 30

Mob 041 35 22 00

 

info@obala-nepremicnine.si

Deli novico:
Oznake: