Vnesite za iskanje

Državna sekretarka Službe Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko na delovnem obisku v Izoli

Mag. Monika Kirbiš Rojs se je na včerajšnjem srečanju v Izoli seznanila s primeri dobre prakse čezmejnega sodelovanja ob podpori evropskih sredstev. Sprejela sta jo župan Danilo Markočič s sodelavci ter Iztok Škerlič, direktor Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojnih projektov v občini Izola.

 

Občina Izola kot partner Službe Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) sodeluje pri projektu podpore izvajanja Strategije EU za jadransko-jonsko regijo – EUSAIR Facility Point. Naloge projektnih partnerjev programa Interreg V-B ADRION 2014–2020 med drugim zajemajo zasnovo in upravljanje s platformo deležnikov, omogočanje sinergij med finančnimi viri, podporo pri pripravi konceptov strateških projektov, podporo pri nadzoru, poročanju in evalvaciji EUSAIR ter zagotavljanje komunikacijskih in informacijskih aktivnosti. Novembra bo občina sodelovala pri organizaciji že šestega Tedna sredozemske obale in makroregionalnih strategij, ki ga letos Slovenija organizira skupaj s Severno Makedonijo.

 

Državna sekretarka si je v nadaljevanju ogledala tudi Izolano – hišo morja, ki je rezultat čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško v okviru programa Interreg SI-HR 2014–2020, znotraj projekta Mala barka 2. »Projekt je primer, kako lahko čezmejno sodelovanje povečuje učinek naložbe evropskih sredstev, saj skupni razvoj zagotavlja višjo kakovost, uspešnost in izmenjavo turistov ter dodatno spodbujanje aktivne zaščite dediščine v povezavi s trajnostnim turizmom,« je poudarila mag. Kirbiš Rojs.

Srečanje je bilo sklenjeno z obiskom podporne točke za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR Facility point). Ta nudi operativno in administrativno podporo članom upravljavskega sveta EUSAIR in koordinatorjem tematskih usmerjevalnih skupin na področju štirih vsebinskih stebrov: morske in pomorske rasti, povezovanja regije, kakovosti okolja ter trajnostnega turizma. »Podporna točka je kazalnik zavedanja, da je čezmejno sodelovanje pravi način za naslavljanje skupnih izzivov in potreb. SVRK bo zato kot vodilni partner še naprej aktivno spodbujal partnerstvo in iskanje sinergij v okviru tega projekta,« je sklenila državna sekretarka.

 

Vir in foto: Občina Izola

Deli novico:
Oznake: