Vnesite za iskanje

Enota zdravstvenega doma v Ankaranu ostaja na dosedanji lokaciji

Po informaciji, da je Ortopedska bolnišnica Valdoltra pozvala Občino Ankaran k izpraznitvi prostorov, v katerih delujejo splošna zdravstvena, referenčna in zobozdravstvena ambulanta Zdravstvenega doma Koper, je v okviru skupnega sestanka na Ministrstvu za zdravje RS dogovorjeno, da ankaranske ambulante ostajajo na isti lokaciji in še naprej delujejo po ustaljenem urniku. S tem je ohranjen dostop do primarnega zdravstvenega varstva za preko 3.300 opredeljenih oseb, ki so svojo osebno zdravnico in zobozdravnico izbrali v Ankaranu.

Pretekli teden je v javnosti zaokrožila informacija, da je Ortopedska bolnišnica Valdoltra (OBV) odpovedala gostoljubje enoti Ankaran Zdravstvenega doma (ZD) Koper, Občino Ankaran (OA) pa pozvala k izpraznitvi prostorov v roku 30 dni. OBV je v obrazložitev sporočila, da v prostorih, kjer sedaj delujejo ambulante ZD Koper,načrtuje vzpostavitev hiperbarične ambulante s hiperbarično komoro za potrebe Slovenske vojske.

 

OA obvešča javnost, da je bil dne 4. 5. 2022 sklican skupni sestanek na Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije, ki sta se ga udeležili vodstvi OA in OBV. Za dogovorno reševanje vseh odprtih vprašanj med OA in OBV je minister za zdravje Janez Poklukar imenoval petčlansko delovno skupino v sestavi: predsednik – predstavnik Ministrstva za zdravje RS ter po dva predstavnika OA (Gregor Strmčnik, Mojca Primožič Kužner) in OBV (doc. dr.
Rihard Trebše, Nada Zajec).

Delovna skupina Ministrstva za zdravje bo urejala nakopičena odprta vprašanja med OA in OBV, ki se nanašajo na prostorsko načrtovanje in z njim povezano harmonizacijo prostorskega načrtovanja iz pristojnosti države (DPN) in lokalne skupnosti (OPN) ter na predlog zamenjav zemljišč med RS in OA na območju in v okolici bolnišnice, na ureditev stanja in na odpravo nepravilnosti v povezavi z upravljanjem zemljišč v lasti OA, ki v naravi predstavljajo parkirišče za zaposlene OBV, na širitev OBV na območjih EUP AO-02 in AO-03,
namenjenih dejavnostim zdravstva in socialnega varstva skladno z določili Občinskega prostorskega načrta (OPN) OA, ter na projekte OA, načrtovane v programskem obdobju EU financiranja v obdobju 2021-2027: prenova regionalne ceste R2-406/1407 Škofije – Lazaret (Jadranska cesta), izgradnja podzemne garažne hiše za OBV, sanacija podora, utrditev klifa in ureditev priobalnega pasu na območju OBV, ureditev premostitvenih objektov pešpoti na odseku naselje Ankaran – priobalni pas – pomol Valdoltra in ureditev krajevnega in športnega pristanišča Valdoltra s pripadajočo pristaniško infrastrukturo.

Enota zdravstvenega doma v Ankaranu deluje nemoteno tudi v prihodnje
Občina Ankaran obvešča, da je dne 5. 5. 2022 s strani OBV prejela zagotovilo, s katerim vodstvo OBV potrjuje, da so na podlagi dogovora s sestanka na Ministrstvu za zdravje dne 4. 5. 2022, zagotovljeni pogoji za nemoteno delovanje ambulant ZD Koper enote Ankaran, ki so urejene v prostorih bolnišnice. Ambulante ZD Koper enote Ankaran, ki delujejo od 24. 1. 2017, tako ostajajo na isti lokaciji v OBV in tudi v prihodnje nemoteno delujejo
po ustaljenem urniku. Preko 3.300 uporabnikov ambulante družinske medicine in zobozdravstvene ambulante v Ankaranu s tem ohranja nemoten dostop do izbranih zdravnikov.

»V imenu uporabnikov ambulant se iskreno zahvaljujemo Ministrstvu za zdravje RS in ministru Janezu Poklukarju za hiter odziv in za pomoč pri ohranjanju delovanja sistema primarnega zdravstvenega varstva v Občini Ankaran«, sporočajo iz ankaranske občine.

Deli novico:
Oznake: