Vnesite za iskanje

Ali je vonj cvetoče konoplje res tako moteč?

 

V Sloveniji je industrijsko konopljo dovoljeno gojiti in uporabljati, na voljo so tudi izdelki iz medicinske konoplje. Razlika med navadno (industrijsko) in indijsko konopljo je v vrednosti THC, v količini lepljive smole, ki je bogata s kanabinoidi. Industrijska konoplja vsebuje manj smole, medicinska pa več. Več kot je smole, več je kanabinoidov in večja je tudi vrednost THC. V navadni konoplji najdemo CBD, ki ja znan po številnih zdravilnih učinkih in nima psihoaktivnih funckij, kot THC.

 

Kakšni so pogoji za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje?

Kot so nam povedali na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je v Sloveniji dovoljeno gojiti konopljo na osnovi  Pravilnika o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka. Dovoljenje lahko pridobi nosilec kmetijskega gospodarstva za gojenje izključno na kmetijskih zemljiščih, ki jih ima vpisana v register kmetijskih gospodarstev. Za pridobitev dovoljenja mora pridelovalec podati vlogo najpozneje do 10. maja tekočega leta. Pri vlogi pa ministrstvo zahteva zelo natančne podatke o tem, kje se bo nahajal nasad, na kakšni površini, katero sorto konoplje bo gojil, namen pridelave, predvideni datum setve, količino semena ter predvideni datum spravila.

Podatkov o številu dovoljenj po regijah žal nismo dobili, ker jih na ministrstvu ne zbirajo. Pridobili pa smo podatke, koliko dovoljenj je bilo izdanih v celi državi. Ob tem izpostavljajo, da se dovoljenja izdajajo vsako leto posebej in so veljavna za enkratno setev.

Kako se nadzira proces gojenja konoplje?

Nadzor nad gojenjem industrijske konoplje izvaja kmetijska inšpekcija. Ob inšpekcijskem pregledu pridelovalec inšpektorju predloži dokazilia o nakupu potrjenega semena konoplje ali vrtnega maka, ki ju je posejal na podlagi dovoljenja:

  • Račun o nakupu semena, iz katerega so razvidne količina in sorta semena ter številka deklaracije o kakovosti semena;
  • Deklaracijo o kakovosti semena, ki jo je izdal registrirani dodelovalec, ki je dal seme v promet. Podatki na deklaraciji se morajo glede sorte in številke deklaracije ujemati s podatki na računu. »Iz posevkov konoplje kmetijski inšpektor odvzame vzorce rastlin za analizo vsebnosti THC. Inšpektor pošlje vzorce v analizo pooblaščenemu laboratoriju. Če se z analizo ugotovi, da vsebnost THC presega 0,2%, se s pridelkom ravna v skladu s predpisi, ki urejajo proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami,« so še pojasnili na ministrstvu.

Konoplja v Sečovljah

V lanskem letu se je z gojenjem konoplje pričel ukvarjati tudi podjetnik Simon Pribac, ki je v Sečovljah uredil zemljišče, kjer sedaj goji konopljo. To zemljišče se nahaja natančno na lokaciji, kjer se je še nedavno govorilo o golf igrišču. Kot vemo, zamisel o golf igrišču ni uspela, saj so bili lokalni prebivalci odločno proti. Poudarjali so, da gre za najboljša kmetijska zemljišča in da jih ne smemo uničiti. Pribac je na tem zemljišču, ki ga je dobil v najem od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS najprej želeli posaditi trto. Pa sosedom blizu zemljišča tudi to ni bilo všeč, ker da se trte škropijo. Kasneje se je najemnik zemljišča Pribac odločil, da bo posadil konopljo. Konoplja je namreč rastlina, ki dobro uspeva v tem okolju, poleg tega je njena uporaba vedno bolj razširjena. Prav tako je ni potrebno škropiti, njena pridelava je zelo ekološka. »Vsak nasad je investicija, potrebno je pripraviti zemljišče, urediti avtomatski namakalni sistem, zemljišče je potrebno zavarovati. Za dejavnost sem pridobil tudi dovoljenje, ki ga izda Ministrstvo za kmetijstvo,« nam pojasni Pribac. Poleg tega je potrebno poznati ostale skrivnosti pridelave konoplje, kot so dodatno gnojenje, sajenje in podobno. Sosede pa sedaj moti vonj, ki se pojavi takrat, ko konoplja cveti, ponavadi med septembrom in oktobrom. Eden od sosedov je celo potarnal, da ga boli glava od vonja cvetenja konoplje. Po drugi strani pa se uporaba medicinskih izdelkov celo priporoča za zdravljenje kroničnih glavobolov in migren. A kot je dejal Pribac, ne želi imeti težav s sosedi, ugotovil pa je, da je nemogoče vseh zadovoljiti. Po njegovem ljudje konoplje  še ne poznajo dovolj in njenih zdravilnih učinkov. Še vedno gre za tabu temo. Seveda pa to ne more in ne sme biti razlog, da je ne bi smel gojiti.

O tem smo se pogovarjali tudi s predsednikom Krajevne skupnosti Sečovlje Denisom Fakinom. Pojasnil je, da pozna težave, ki jih ima najemnik zemljišč. Poudaril je, da sam ne vidi nobene težave, saj je pridelava ekološka, poleg tega ima za to potrebno dovoljenje. Opozoril je tudi na to, da ni vedno rešitev v tem, da se ustanavljajo razne civilne iniciative, saj na tak način ni nobenega napredka, velikokrat pa tudi nobene rešitve. »Sam se ne morem postaviti ne na eno niti na drugo stran, vendar menim, da je vedno potrebno doseči nek kompromis. In kolikor poznam zadeve, se je bil najemnik zemljišč Pribac vedno voljan pogovarjati,« je poudaril Fakin.

 

Petra Mežnarc

Deli novico:
Oznake: