Vnesite za iskanje

Gradnja kanalizacijskega omrežja na območju Bertokov, Škofij in Hrvatinov še letos

Do leta 2023 bo na poselitvenih območjih Bertoki, Škofije in Hrvatini na javno kanalizacijsko omrežje priključenih več kot 98 odstotkov tamkajšnjih prebivalcev. Mestna občina Koper in Občina Ankaran bosta v okviru 15,5 milijona evrov vredne naložbe zgradili 25 kilometrov fekalne in nekaj manj kot štiri kilometre meteorne kanalizacije, 14 črpališč in del nadomestnega vodovoda. Javno naročilo za izbiro izvajalca del je odprto, rok za prijavo se izteče 23. novembra.

Če gre vse po načrtih, bi se lahko gradnja in posodobitev kanalizacijskega omrežja na območju Bertokov, Škofij in Hrvatinov začela še letos. Javno naročilo za izbiro izvajalca del je v teku, zadnji rok za prijavo je 23. november. Za projekt, poimenovan Čisto za Koper in Ankaran, sta investitorja, Mestna občina Koper in Občina Ankaran, pridobila 14 gradbenih dovoljenj. Gradnja bo trajala dobri dve leti, konec je predviden v drugi polovici leta 2023.

Naložba je v celoti ocenjena na 15.780.378,91 evra, od katerih sta občini pridobili 7.278.501,14 evra nepovratnih kohezijskih sredstev in 1.284.440,86 evra sredstev državnega proračuna, razliko v višini 7.217.436,91 evra pa bosta krili sami (koprska 6.781.154,67 evra, ankaranska pa 436.282,24 evra).

V okviru naložbe bodo na območju vseh treh poselitev zgradili 25.593 metrov fekalne in 3.820 metrov meteorne kanalizacije, nadomestni vodovod in 14 črpališč. Po zaključeni naložbi bo ukinjenih skupno 378 greznic in 81 malih komunalnih čistilnih naprav, na javno kanalizacijsko omrežje pa priključenih dodatnih 1.657 prebivalcev in 497 enot dejavnosti. S tem bo na vseh treh poselitvenih območjih dosežena 98-odstotna pokritost s kanalizacijskim omrežjem.

Najobsežnejša bodo dela na območju aglomeracije Hrvatini, kjer bodo zgradili 14.139 metrov fekalne kanalizacije s šestimi črpališči in 1.225 metrov meteorne kanalizacije. Nova trasa kanalizacijskega omrežja bo potekala od najvišjega dela naselja Kolomban skozi naselje Barižoni v Ankaran, kjer se kanalizacija priključi na obstoječi kanalizacijski vod. V okviru naložbe bodo na javno kanalizacijsko omrežje priključili tudi zaselke Fajti, Brageti, Božiči in Kolombini ter poselitveno območje ob osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom. Na novo bo na javno kanalizacijo priključenih 749 prebivalcev in 225 enot dejavnosti.

Na Škofijah je predvidena gradnja primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini 10.000 metrov, od katerih bo 7.978 metrov fekalnega sistema s šestimi črpališči in 2.092 metrov meteorne kanalizacije. V okviru naložbe bodo javni kanalizacijski sistem vzpostavili na celotnem območju Spodnjih Škofij in preostalem delu druge in tretje Škofije ter tako na javno kanalizacijsko omrežje priključili 704 prebivalce in dodatnih 211 enot dejavnosti.

Dodatnih 3.476 metrov fekalnega in 503 metre meteornega sistema z dvema črpališčema bodo zgradili na območju Bertokov, s tem pa kanalizacijsko omrežje vzpostavili na območju zaselka Zonti, skladišča DAR, severnih Bertokov in delno tudi Prad. Na novo se bodo na javno kanalizacijo priključili 204 prebivalci in 61 enot dejavnosti

Deli novico:
Oznake:
Naslednji prispevek