Vnesite za iskanje

Imate tudi vi “diplomatsko potovalno listino”, ki jo izdaja Društvo za srečno življenje Belis? Pozor, ne gre za uradno potno listino!

V javnosti so se pojavile različne informacije, da lahko imetniki “diplomatske potovalne listine”, ki jo izdaja Društvo srečno življenje Belis, ob prehodu meje uveljavljajo izjemo ter ob prečkanju meje ne potrebujejo negativnega testa PCR in ne bodo napoteni v karanteno. Na policiji pojasnjujejo, da to ne drži.

 

Drži, da je prehod državne meje brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost SARS-CoV-2 omogočen osebi z diplomatskim potnim listom. Dokazila za uveljavitev te izjeme so veljaven diplomatski potni list ali EU Laissez passer, kadar gre za službeno pot.

 

Komu se lahko izda diplomatski potni list, kakšen je obrazec diplomatskega potnega lista, kakšen je postopek za izdajo tega potnega lista in ostale določbe v zvezi z diplomatskim potnim listom v Republiki Sloveniji določa Zakon o potnih listinah državljanov Republike Slovenije skupaj s sprejetimi podzakonskimi akti. V skladu z nacionalno zakonodajo lahko diplomatski potni list v Republiki Sloveniji izdala le Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.

 

V primeru listin, ki jih izdaja navedeno društvo, ne gre za uradne potne listine, izdane v skladu z nacionalno zakonodajo, zato kljub napisu na tej listini “diplomatska potovalna listina” osebi, ki se z njo izkazuje, ne daje nobenih olajšav ali privilegijev, kot to omogoča diplomatski potni list. Prav tako s to listino ni mogoče opraviti prestopa meje (v ali iz Slovenije) ampak je to mogoče le z veljavno potno ali drugo ustrezno listino.

 

Na facebook strani Društva za srečno življenje BELIS pa celo pozivajo svoje člane, da naj si uredijo njihovo diplomatsko listino.

 

Spodaj v celoti objavljamo njihov zapis:

 

🔴🔴🔴🔴🔴👉💯🍀 DIPLOMATSKA POTOVALNA LISTINA delegatov društva za srečno življenje BELIS je svetla izjema od pravila, da smejo potne liste izdajati samo državni organi države.

Diplomatska potovalna listina Društva za srečno življenje BELIS ima trenutno naziv in pravno vsebino na listini le v Slovenskem jeziku. To si lahko privoščimo iz razloga varstva in nediskriminacije manjšin v državah članicah EU, kar je določeno z Resolucijo Evropskega parlamenta z dne 7.2.2018 o varstvu in nediskriminaciji manjšin v državah članicah EU (Uradni list Evropske unije C 463/21, 2017/2937(RSP).

Imetniki Diplomatske potne listine kot člani samoupravnega združenja  Društva za srečno življenje BELIS iz državne pristojnosti za vstop v Slovenijo ne potrebujejo vizuma; hkrati se državljanu Evropske unije in državljanu Slovenije priznava pomembno vlogo držav članic na področju varstva avtohtonih, narodnih ali jezikovnih manjšin, s čemer Unija želi spomniti, da sta varstvo narodnih manjšin in prepoved diskriminacije na podlagi jezika in pripadnosti narodni manjšini določeni v Pogodbah in Listini.

Potna listina je javna listina, ki je namenjena članu Društva BELIS kot delegatu za prehod meje ter za dokazovanje njegove istovetnosti. Član društva BELIS ima lahko samo eno potno listino iste vrste.

Član lahko pridobi drugi potni list, če ga potrebuje zaradi opravljanja gospodarske, kulturne ali druge dejavnosti v tujini ali če za to obstaja drug upravičen razlog (kot npr. težave pri prehodu meje tuje države zaradi žigov, vpisov, vizumov in dovoljenj…). Državljan ima pravico zapustiti in se vrniti v državo z veljavno potno listino, če z mednarodno pogodbo ni drugače določeno. Državljanu, ki nima veljavne potne listine, njegovo državljanstvo in istovetnost pa nista vprašljiva, mora organ, pristojen za kontrolo prehajanja čez državno mejo, dovoliti prihod v državo. Pristojni organ za izdajanje Diplomatske potovalne listine je upravni organ društva BELIS. Državljanu, ki je član Društva BELIS v tujini ter tam stalno ali začasno prebiva ali je v tujini, pa se zaradi zdravstvenih ali drugih upravičenih razlogov ne more vrniti v državo, lahko Društvo BELIS izda Diplomatsko potovalno listino tudi v tujini, kjer se nahaja Ambasada oziroma predstavništvo Društva BELIS. Društvo BELIS izdaja za svoje člane, ki so delegati društva zgolj in samo Diplomatske potovalne listine. V posebnih primerih, ki niso zajeti v času epidemije novega koronavirusa lahko Diplomatsko potovalno listino za vrnitev Upravni odbor društva izda za čas veljavnosti do 30 dni oziroma za čas, ki je potreben za vrnitev v državo, katere član društva je imetnik, v državo, na območju katere ima prijavljeno stalno prebivališče, ali izjemoma v državo, na območju katere ima prijavljeno začasno prebivališče.

Vlogo za izdajo diplomatske potovalne listine vloži državljan osebno s prijavo preko elektronske prijave na spletnem naslovu: http://drustvobellis.elis-center.com. Za rabo diplomatske potovalne listine član društva prejme posebno ODLOČBO Društva za srečno življenje BELIS, po kateri in iz katero so razvidni utemeljenost, radost, veselje in dnevna raba prehoda meja.

Vsem članom Društva želimo srečno pot in varno potovanje!

Društvo za srečno življenje BELIS

Vir in foto: Policija in FB Društva za srečno življenje

Deli novico:
Oznake: