Vnesite za iskanje

Izolska občina pripravlja javno razgrnitev in obravnavo sprememb prostorskega akta za območje Kajuhova – hudournik Morer

Občina Izola bo objavila osnutek sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu »Kajuhova – hudournik Morer« v Izoli. Javno bo razgrnjen v digitalni obliki na strani Občine Izola, v rubriki  https://rb.gy/yopp7u, v času od 26. januarja 2021 do vključno 26. februarja 2021.

Z namenom preprečitve širjenja bolezni covid-19 bo gradivo razgrnjeno le digitalno, njegova javna obravnava pa bo zagotovljena na elektronski način, in sicer v obliki videopredstavitve v času javne razgrnitve. V tem sklopu bo zainteresirana javnost preko elektronskega obrazca 10. februarja 2021, od 8. do 18. ure, lahko podajala svoja vprašanja, na katera bo pripravljalec oziroma izdelovalec akta odgovoril v najkrajšem možnem času ter odgovore objavil na spletu.

Posameznikom, ki iz upravičenih razlogov ne bodo mogli dostopati do spleta, bodo dodatna pojasnila nudili tudi na uradu, in sicer po predhodni najavi ter z ustreznimi ukrepi za preprečitev širjenja koronavirusa.

V času javne razgrnitve dokumenta lahko vse fizične in pravne osebe, organizacije ter skupnosti podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu na obrazcu Spremembe in dopolnitve ZN KHM, dostopnem na povezavi:  https://rb.gy/urqv8w, na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola ali na elektronski naslov: posta.oizola@izola.si (v zadevo vpišite: Pripombe in predlogi »spremembe in dopolnitve ZN KHM«).

Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve. Šteje se, da je pri oddaji pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov podano soglasje za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

 

Vir in foto: občina Izola

Deli novico:
Oznake: