Vnesite za iskanje

Javni zavod za podjetništvo se predstavi z enim svojih najuspešnejših projektov

Javni zavod za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte ima kljub svoji kratki zgodovini za sabo že kar nekaj uspešnih zgodb, pa tudi projekte, ki že čakajo, da pridejo na vrsto za uresničitev. Tokrat vam predstavljamo enega vidnejših.

Zavod je bil z evropskimi sredstvi ustanovljen leta 2016, z namenom spodbujanja podjetništva in razvojnih projektov v izolski občini. Že takoj ob ustanovitvi so uspešno pridobili projekt za sofinanciranje iz programa Interreg Adrion, sam projekt pa se imenuje Podporna točka za evropsko Jadransko makroregijo. “Gre za spodbujanje sodelovanja v območju, ki obsega vzhodne regije Italije: Slovenijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Črno Goro, Srbijo, Albanijo, Grčijo, in odslej tudi severno Makedonijo,” nam pojasni Iztok Škerlič, direktor zavoda. Gre torej za snovanje skupnih projektov na štirih prednostnih področjih oziroma stebrih. Prvi je modra trajnostna rast, ki je povezana z morjem, ribištvom, novimi delovnimi mesti, povezanimi z morjem in načrtovanje dejavnosti na morju. Drugi steber predstavlja energetika in transport, četrti steber je trajnostni turizem, kjer gre za trajnostno in odgovorno ravnanje s turizmom. Škerlič: “Tretjega sem pustil za konec. Gre za kakovost okolja. In to je dejansko najpomembnejši steber za nas, ker Slovenija ta del tudi koordinira, medtem ko ostale stebre koordinirajo druge države – modro rast Grčija s Črno Goro, povezovanje Italija s Srbijo in S. Makedonijo, trajnostni turizem pa Hrvaška z Albanijo.” Pri stebru kakovosti in okolja imajo so-koordinatorja iz Bosne, saj predsedovanje poteka v tandemu med državo članico in nečlanico Evropske unije. Ukvarjajo se s projekti na mikro in makro ravni. Slednji so razvoj trajnostnega upravljanja obalnih in morskih območij, varovanje in povečanje naravnih habitatov in ekosistemov na kopnem, monitoring in upravljanje zaščitenih morskih vrst ter meddržavni načrt za odziv v sili v primeru nesreče na morju. Za občino Izola so na podlagi prioritet, ki so hkrati tudi prioritete Evropske unije, v praksi zasnovali tovrstne projekte tudi za občino.

Eden najbolj uspešnih projektov, ki so se ga pravzaprav tudi prvega lotili, je območje t.i. cone Izola vzhod, kjer so za slabe štiri hektarje pridobili skoraj 900.000 evrov evropskih sredstev za komunalno opremljanje območja. Ta finančna injekcija jim je omogočila, da je občina uspešno prodala že skoraj celotno cono in tako pridobila dodatnih dobrih 2,5 milijonov evrov prihodkov. “To je finančna plat projekta, gre pa tudi za vsebinsko plat, torej spodbujanje podjetništva in novih delovnih mest. Pričakujemo jih najmanj 50 v tej novi coni in pa seveda razvoj novih dejavnosti v Izoli,” še nadaljuje. Občina se je odločila, da v coni ne bo trgovinske dejavnosti. Gre predvsem za proizvodno dejavnost, kar pa je bila tudi prednost, zakaj so se nekateri kupci odločili ravno za to lokacijo. “Posebej nas veseli, da je med kupci tudi podjetje, ki se ukvarja s predelavo rib, kar je zgodovinsko še posebej pomembno za Izolo in tako smo nekako zaokrožili celotno zgodbo,” zaključi Škerlič.

Kot rečeno, je to prvi pomembnejši projekt, ki so ga pred štirimi leti začeli praktično iz nič, danes pa ga uspešno zaključujejo. Posebej spodbudno je, da so vsa sodelujoča podjetja slovenska. Za zavod pa je zgodba pomembna tudi zaradi valorizacije in povezave z evropskimi sredstvi. Korona kriza jim jo je malce zagodla, saj bi v primeru, da bi vse potekalo brez težav, že začeli s pridobivanjem gradbenega dovoljenja, tako pa bodo morali nanj še malo počakati. Ko ga prejmejo, bodo kupci najverjetneje takoj začeli z investicijo. Meni, da bi se nato lahko podjetja vselila v roku dveh let.

       

Anja Vertnik

Oglasno sporočilo.

Deli novico:
Oznake: