Vnesite za iskanje

Klub slovenskih podjetnikov za podaljšanje ukrepa delnega povračila nadomestila za delavce na čakanju

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) oz. t.i. PKP6, je ukrep čakanja na delo in delnega povračila izplačanega nadomestila plače za delavca na začasnem čakanju na delo, podaljšal najdlje do 31. januarja 2021.

»Glede na zelo zaostrene razmere in še kar trajajočo epidemijo, zaradi katere je z vladnim odlokom onemogočeno ali omogočeno v bistveno zmanjšanem obsegu, delovanje veliko  številom dejavnosti, v SBC – Klubu slovenskih podjetnikov predlagamo, da se ukrep delnega povračila nadomestila plače za delavce na čakanju, podaljša najmanj do 31.03.2021 z možnostjo podaljšanja, v kolikor se ugotovi, da je epidemiološka slika tako slaba, da še ne dopušča odprtje večine dejavnosti, zaprtih z vladnimi odloki. Predlagamo, da se odločitev sprejme čim prej, da bodo podjetja imela informacijo o tem pravočasno in da ne bi prišlo ob koncu meseca do prevelikega odpuščanja zaposlenih«, so povedali v Klubu slovenskih podjetnikov.

Epidemiološke razmere v državi so se po novoletnih praznikih poslabšale, zaradi česar je vlada že podaljšala veljavnost nekaterih odlokov, sproščanja ukrepov pa žal še ni na vidiku. Veliko podjetij tako še kar ne more opravljati svoje dejavnosti oz. jo lahko opravlja v zmanjšanem obsegu. Zaradi navedenega se podjetja odločajo za uporabo ukrepa čakanja na delo. Res je, da ta ukrep omogoča že sam Zakon o delovnih razmerjih, vendar podjetja v tem primeru niso upravičena do delnega povračila nadomestila plače za delavce na čakanju, kot je to omogočal ukrep iz protikoronskih paketov.

»Podjetja, ki ne smejo poslovati, nimajo nikakršnih prihodkov, večino sredstev, ki so jih imela privarčevanih iz prejšnjih obdobij, so porabila že v lanskem letu, tako da jim sredstev za letošnje leto ni ali skorajda ni več ostalo. V primeru, da ukrep povračila nadomestila plače za delavce na čakanju ne bo podaljšan, se lahko pričakuje množična odpuščanja, najprej v panogah, ki so zaprta zaradi vladnih odlokov in kasneje tudi drugih panog, ki so zaradi epidemioloških razmer hudo prizadeta«, so še povedali.

Oznake: