Vnesite za iskanje

KRAJINSKI PARK STRUNJAN: Od aktivnosti za šole do trajnostnega turizma in ambicioznih ciljev

Krajinski park Strunjan je v letošnjem letu koordiniral delo skupnosti naravnih parkov Slovenije s poudarkom na aktivnostih namenjenih šolam in šolajoči mladini v šolskem letu 2018/2019, zastavil si je ambiciozne cilje za delo ter pridobil dodatna finančna sredstva. Poleg tega izvajajo tudi interreg projekt Ceeto ter pričakujejo pozitivne rezultate prijavljenih projektov na druge finančne mehanizme.

Skupnosti naravnih parkov Slovenije, ki združuje štirinajst upravljalcev zavarovanih območij, letos predseduje Krajinski park Strunjan. Skupnost povezuje skupni interes ohranjanja narave in kulturne dediščine zavarovanih območij. “Že drugo leto zapored smo učencem osnovnih šol približali “parkoslovje” in izučili novo generacijo mladih poznavalcev parkov. V šolskem letu 2018/2019 je v projektu sodelovalo 46 šol iz vse Slovenije – kar več kot 600 prijavljenih učencev, ki so preko spletnega kviza reševali naloge in raziskovali 14 naravnih parkov,” je na današnji novinarski konferenci izpostavila Samanta Makovac, zadolžena za projekt parkoslovje.

Rdeča nit letošnjega kviza je bil vodni krog naravnih parkov, nastala pa je tudi zanimiva razstava živalskega sveta v naravnih parkih, in sicer iz odpadnih materialov, ki si jo lahko ogledate v hotelu Salinera.

V vodnem krogu naravnih parkov so številni vodni ekosistemi, od morja do rek, potokov, slapov, mokrišč, jezer in ribnikov, kjer ima vsaka žival in rastlina svojo vlogo. Poudarek je bil namenjen tudi skrbi za vodo in vlogi posameznika za njeno ohranitev. Čeprav Slovenija po vodnatosti spada med ene najbogatejših držav na svetu, je le čista voda vir življenja. Več vrst rastlin in živali v naravi prebiva, bolj zdravo je to okolje tudi za človeka.

Razstava, ki so jo učenci pripravili ob koncu, tako prikazuje najbolj zanimive prebivalce vodnih ekosistemov iz zavarovanih območij narave, v katerih živijo. Za izdelavo so bili kot še omenjeno uporabljeni materiali, ki so jih učenci našli doma in bi sicer romali v koš za smeti. Vse mlade parkoslovce so  tudi nagradili s priznanjem in igro spomin, ki je bila posebej izdelana, da še enkrat predstavi najpomembnejše vodne živali in rastline iz kviza.

Ob tem so nagradili tudi 60 učencev Osnovne šole Lucija, zanje so namreč danes organizirali zaključno druženje ob morju in delavnico na prostem z naslovom ” Kako varujemo mokrišča”. “Parkoslovje bomo vsekakor nadaljevali tudi v naslednje šolskem letu” pa je še izpostavila Samanta Makovac.

 

Sicer pa si je zavod v letošnjem letu zastavil zelo ambiciozne cilje, poleg varovanja naravnih vrednosti, biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti, ki so njihove redne naloge, nadaljujejo tudi z vlaganji v krožno učno pot. Direktor krajinskega parka Robert Smekar je ob tem izpostavil, da bodo v letošnjem letu pridobili tudi dodatnih 70 priveznih mest, kar pomeni, da bo po novem na voljo kar 170 privezov, že v nasednjem tednu pa bodo po njegovih besedah poskusno uvedli krožno vonjo z električnim mini busom. “V parku se zavedamo, da je trajnostni razvoj izjemno pomemben, tako za sam kraj, kot tudi za turizem. Poleg mini busa, imamo na razpolago tudi alektrična kolesa in vsekakor stremimo k temu, da bi motorna vozila v prihodnosti popolnoma izpustili pri vožnji skozi park”, je bil jasen Smrekar, ki je še izpostavil, da poleg uvedbe električnih vozil, v parku zaključujejo tudi s postopkom vpisa na listo Posebej zavarovanih območij pomembnih za Sredozemlje. “Pričeli smo tudi s pripravljalnimi aktivnostmi za pridobitev Evropske listine o trajnostnem turizmu na zavarovanih območjih” je še dodal.

Poleg projektov, ki so že v teku, kot je npr. CEETO – Ekoturizem srednje Evrope: orodja za varstvo narave, se nadejajo, da bodo pridobili še vsaj dva projekta, in sicer MARINE – Strengthening the management of coastal and Marine pArks adRIon Network ter projekt MPA Networks v okviru programa Iinterreg.

Nina Gregorič, ki je zadolžena za projekt CEETO, je tako izpostavila, da je glavni cilj samega projekta predvsem trajnostno načrtovanje turizma v zavarovanih območij. “V sklopu projekta je Krajinski park Strunjan pripravil pet letni akcijski načrt za trajnostni turizem v parku, ki je usklajen s potrjenim Načrtom upravljaja Krajinskega parka Strunjan in predvideva akcije, ki bodo prispevale k ohranjanju narave in izboljšanju socio-ekonomskih koristi na lokalni in regionalni ravni, kar je tudi načelo ekoturizma.” Poleg slovenskih partnerjev, od teh tudi Rregionalni razvojni center Koper, v projektu sodelujejo tudi partnerji iz Italije, Hrvaške, Avstrije, Madžarske in Nemčije.

V okviru projekta so predvidene tudi akcije ozaveščanja obiskovalcev parka o varnostnih režimih, ki v parku veljajo in pmenu tamponskih oziroma prehodnih con za zavarovano območje. Ob tem pripravljamo še izobraževalni animacijski video, ki bo predvajan v Informacijskem centru Krajinskega parka Strunjan, prav tako smo predvideli tudi pripravo alternativnih načinov prevoza po parku,” je bila izčrpna Nina Gregorič.

Deli novico:
Oznake: