Vnesite za iskanje

Lažji prvi bralni koraki

Pismenost je ena temeljnih pravic vsakega človeka. S prvimi bralnimi koraki se otroci navadno srečajo ob vstopu v osnovno šolo.

 

Medtem, ko jih nekateri hitro usvojijo, pa se drugi srečujejo s težavami, ki jih sami, brez pomoči odraslih, ne morejo premostiti. Prepogosto to vodi v odpor do branja, ki se odraža tudi v odrasli dobi. V zadnjem letu epidemije je večina pouka potekala na daljavo. To je prineslo nemalo težav tudi pri usvajanju bralne pismenosti prvošolcev. Obstajajo različne metode, ki pomagajo otroku čez zagate in omogočijo nadaljnji razvoj ter posledično otroka motivirajo k branju. Eno takšnih, aplikacijo Kobi TO!, predstavljamo v tokratnem članku.

Start up podjetje Kobi, ki se ukvarja s področjem opismenjevanja in oblikovanjem pripomočkov za branje, predvsem pa s težavami pri tem, je razvilo brezplačno aplikacijo Kobi TO! Namenjena je prav prvošolcem, pojasnjuje vodja projekta Ursula Lavrenčič.

»Kobi TO! je zasnovan na način, da z njegovo uporabo prvošolci vadijo prvo veščino v učenju branja. To je vezava dveh glasov v eno enoto, oziroma dveh črk v en zlog.«

Za razvoj aplikacije so se odločili na podlagi spoznanja, da ima veliko otrok po dolgotrajnem šolanju na daljavo težave z usvajanjem veščin branja. To je nakazal že prvi »lockdown«. Raziskava, ki je bila v lanskem letu izvedena med osemdesetimi učitelji prvih razredov, ki poučujejo v razredu in tistimi, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč, je pokazala, da jih kar 72% opaža poslabšanje bralne pismenosti v primerjavi z leti pred epidemijo. To je bila tudi osnova za oblikovanje pripomočka, ki bo pomagal otrokom  in tako omilil morebitne posledice.

Kako aplikacija deluje?

»Aplikacija je zelo enostavna za uporabo in otroku prijazna. Sestavljena je iz vaj z naborom črk, ki se jih otrok sprva nauči. V šoli to počnejo postopoma. Črke so z algoritmom naključno postavljene v običajno nesmiselne pare in otrok mora te pare črk prebrati. Parov je dvajset. Zaželeno je, da jih otrok prebere čim hitreje, saj vemo, da sta avtomatizem in hitrost pri bralni veščini zelo pomembni. Če to fazo dodobra osvojijo, so vse nadaljnje olajšane. Otroku je v večje veselje prehajati v naslednjo bralno fazo, ko se uči vezati sklope v besede in nato v vezana besedila. S tem, ko pridobi samozavest v prvih bralnih fazah, povečamo možnost, da bo z veseljem bral vse življenje,« razlaga Ursula Lavrenčič.

Lavrenčičeva je namreč strokovnjakinja na področju opismenjevanja. Skozi procese raziskovanja področja, se je s sodelavci naučila  zakonitosti, kako se možgani učijo brati. V slovenskem prostoru, ugotavlja, da nekaterim korakom ne posvečamo dovolj pozornosti ali jih celo preskakujemo. Mednarodne raziskave so pokazale, da je dobro otroke naučiti osnovnih postopkov do te mere, da jih popolnoma ozavestijo in avtomatizirajo, sicer lahko pride do zatekanja h kompenzacijskim tehnikam.

Aplikacija Kobi TO! deluje na vseh napravah; telefonih, tablicah in osebnih računalnikih. Obenem pa je brezplačna.

Čeprav je v uporabi kratek čas, je aplikacija med strokovno javnostjo, učitelji in strokovnimi delavci doživela hiter in zelo dober odziv. Tudi zato, ker so jih vključili že v postopku oblikovanja aplikacije. Pričakovati je, da si bodo učitelji s tem pripomočkom tudi pomagali, predvsem pa, da boste po aplikaciji posegli starši. Gotovo je, da ni dovolj brati samo v času pouka, ampak je bralne veščine potrebno uriti tudi doma. Zato je zelo pomembno, da starši razumete, kaj je smisel in cilj vaje, ki jo ponuja aplikacija. S pravilno usmerjeno vajo tako močno skrajšamo čas, hkrati pa utrdimo potrebno znanje.

Nataša Metlika iz portoroškega Centra za komunikacijo, sluh in govor, ki je del mreže za vzgojo in izobraževanje gluhih in naglušnih otrok ter otrok z večvrstnimi motnjami na območju celotne Primorske ter del mreže za delo z otroki in odraslimi, ki imajo težave v govorno jezikovni komunikaciji na območju Obalno-Kraške regije, je pripomoček ocenila takole: »Aplikacija me je navdušila, saj mi ni znano, da bi imeli podoben pripomoček za učenje začetnega branja v slovenskem jeziku. Pri učenju branja ima kar nekaj otrok težave. Ker dekodiranja in spajanja črk ne usvojijo dovolj dobro in hitro, je bralna tehnika nezadostna. Vse to vpliva na razumevanje prebranega in v višjih razredih osnovne šole otežuje učenje iz učbenikov ter drugih pisnih virov. Pri svojem delu opažam, da so pripomočki za učenje branja zelo pomembni, še posebej pomembni in potrebni so za otroke s posebnimi potrebami. Njim klasičen način poučevanja ne zadošča in potrebujejo drugačne pristope. Pripomočki jim olajšajo učenje in včasih so edino sredstvo za doseganje zastavljenih izobraževalnih ciljev. Aplikacija bo učence navdušila in bodo motivirani za branje. Vaje spominjajo na igro in ne na bralne liste, ki jih dobijo v šoli. Sama vidim velik potencial, še posebej pa mi je všeč, da je brezplačna. V teh časih si marsikateri starš ne more privoščiti dodatnih izdatkov, četudi so koristni za njihove otroke.«

 

Maja Orel Jakič

Deli novico:
Oznake: