Vnesite za iskanje

Mnenje prebivalcev o hoji v občini Piran

V okviru priprave drugega lokalnega načrta hodljivosti in aktivnosti Načrtujmo skupaj zdravo mesto! je delovna skupina programa Aktivno v šolo in zdravo mesto spomladi in poleti 2021 skupaj z občino Piran pripravljala Lokalni načrt hodljivosti za območje Lucije.

 

Bistvene zbrane analitične ugotovitve so preverili tudi z občani in prebivalci s pomočjo ankete. Javne razprave zaradi epidemioloških razmer niso uspeli organizirati, zato so razširili posvetovanje preko intervjujev in izvedli spletno anketo. Vabilo k izpolnjevanju ankete so širili s pomočjo članov lokalne fokusne skupine, preko Facebook strani Občine Piran ter kanalov programa Aktivno v šolo in zdravo mesto.

 

Z anketnim vprašalnikom so dobili pomembne informacije o potovalnih navadah prebivalcev, zaznavanju ovir v urejanju prostora ter prepoznavanju možnosti za izboljšanje pogojev za aktivno mobilnost. Hkrati so dobili tudi potrditev njihovih ugotovitev ter pozitiven odziv na delo. »Ljudje začenjajo prepoznavati hojo in kolesarjenje kot pomemben način opravljanja poti in ne zgolj kot način rekreacije in si v prihodnje želijo več poti opraviti aktivno in ne z osebnim avtomobilom«, so poudarili.

Rezultate ankete si lahko preberete na sledeči povezavi: https://www.aktivnovsolo.si/mnenje-prebivalcev-o-hoji-v-obcini-piran/

 

Fotografija: Jana Okoren

Deli novico:
Oznake: