Vnesite za iskanje

Na Marjetici Koper zaključili pogajanja glede kolektivne pogodbe

V prejšnjem tednu so na Marjetici Koper zaključili pogajanja za sklenitev podjetniške kolektivne pogodbe, ki bo podrobneje urejala pravice in dolžnosti zaposlenih in delodajalca. S tem korakom se odpravlja še eno izmed podedovanih neskladij iz preteklosti. Dogovor vodstva s sindikatom, zdaj odpravlja pomanjkljivo in neskladno razmerje glede ureditve delovnih razmerij in plačil. Podjetje je tako uskladilo svoje delovanje s primerljivimi komunalnimi podjetji v Sloveniji.

 

Ob je Davor Briševac, direktor Marjetice Koper poudaril: »Kakor se spominjate, sem podjetje prevzel tik pred stavko. Obvezal sem se rešiti stavkovne zahteve in pričeti odkrit socialni dialog. S sklenitvijo podjetniške kolektivne pogodbe, kot temeljnega dokumenta ureditve pravic in obveznosti zaposlenih, bodo neurejene razmere stvar preteklosti  in stavkovne zahteve izpolnjenje. Tistim zaposlenim, kateri spadajo med socialno najranljivejše bomo omogočili dostojno plačilo za pošteno delo. Pravice, katere so bile v preteklosti neargumentirano odvzete, se sedaj vračajo. S to podjetniško kolektivno pogodbo se bodo uredili dopusti, plačila in pripadajoči dodatki. Kakor smo rešili podedovan in sporen način najemanja delovne sile ( IPS ), tako tudi tukaj z odprtim dialogom s socialnimi partnerji in transparentnostjo, vodimo postopke k dokončnem podpisu podjetniške kolektivne pogodbe.«

 

 

Zadovoljen je tudi Boštjan Aver, predsednik nadzornega sveta Marjetice Koper, ki je izpostavil: »Veseli me, da vodstvo Marjetice postopoma odpravlja pomanjkljivosti in nepravilnosti iz preteklosti. Tako kot je bil odpravljen model IPS najemanja delovne sile, so sedaj odpravljene tudi anomalije pri kolektivni pogodbi. Ker v dejavnosti ni panožne pogodbe, bo nova podjetniška kolektivna pogodba natančneje definirala pravice in dolžnosti zaposlenih, ter koprsko komunalno podjetje postavilo ob bok primerljivim podjetjem iz vidika plač, dodatkov, ter jubilejnih nagrad.«

 

 

Izvršni odbor sindikata meni, da se končno postavlja zgodovinski temelj za nadaljno delo. Ob podpisu pogodbe so povedali: »Sindikat z zadovoljstvom ugotavlja, da se po daljši periodi od avgusta 2020, zaključujejo pogajanja za sklenitev podjetniške kolektivne pogodbe. Ta prinaša uskladitev osnovnih plač na višjo raven. Po novem bodo tudi urejeni dodatki za najbolj izpostavljena delovna mesta glede pogojev dela. Zgledno bo urejeno izplačilo regresa. Podjetniška kolektivna pogodba prinaša tudi ugodnosti za člane reprezentativnega sindikata v družbi. Z uveljavitvijo te pogodbe do dne 01.04.2021 postavljamo zgodovinski temelj za nadaljnje delo in pričakujemo da se bomo v nadaljevanju tako sindikat, kot svet delavcev in vodstvo posvetili izključno svojemu delu.«

Deli novico:
Oznake: