Vnesite za iskanje

Občina išče kupca za sklop nepremičnin ob Dolinski cesti v Kopru

Mestna občina Koper bo na naslednji javni dražbi 28. maja iskala kupca za večji sklop nepozidanih stavbnih zemljišč na območju ob Dolinski cesti, namenjenih za gradnjo večstanovanjske stavbe s poslovnimi prostori. Pogoj za sodelovanje na dražbi je vplačilo varščine v višini 150 tisoč evrov najkasneje do 25. maja.

 

Na tokratno javno dražbo je Mestna občina Koper uvrstila 5.242 kvadratnih metrov velik sklop nepozidanih stavbnih zemljišč s parc. št. 1822/11, 1823/19, 1834/13, 1834/14, 1835/16, 4590/4 in 6507/6, vse k. o. Semedela, za katerega bi lahko iztržila vsaj 753.426 evrov brez vključenega davka na dodano vrednost.

 

Nepremičnine so na območju ob Dolinski cesti, na katerem je v skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu nad Dolinsko cesto (Uradne objave, št. 4/94, 24/98, 40/03, Uradni list RS, št. 51/05, 45/06, 39/07, 22/08, 5/17 – spremembe in dopolnitve) predvidena gradnja večstanovanjske stavbe s poslovnimi prostori – maksimalna etažnost in višinski gabariti novih stavb: – K + P + 3.

 

Pogoj za sodelovanje na dražbi je plačilo varščine v višini 150.685,20 evra najkasneje do 25. maja, javna dražba bo v prostorih Mestne občine Koper (Verdijeva 10) potekala v petek, 28. maja, ob 10. uri zjutraj.

Javna dražba, ki bo 28. 5. 2021, je objavljena na spletnem portalu Mestne občine Koper (https://www.koper.si/public_tender/javna-drazba-za-prodajo-nepremicnin-v-lasti-mestne-obcine-koper-53/) in na spletnem portalu nepremičnine.net.

Vir in foto: eKoper

Deli novico:
Oznake: