Vnesite za iskanje

Občina Izola pripravila vsebino OPN

Občina Izola je po meri občanov pripravila vsebino Občinskega prostorskega načrta. Predstavili so 10 točk, objavljamo jih v celoti.

 

 

  1. Občina Izola s sprejemom OPN ne hiti.

Od 212 slovenskih občin jih je OPN sprejelo 185. Za primer: MO Ljubljana ga spreminja že petič.

 

  1. Osnutek OPN je bil vsej zainteresirani javnosti na vpogled z možnostjo podajanja pripomb skoraj 5 mesecev.

Občinski svet se je z OPN seznanil in ga obravnaval velikokrat ter o njem trikrat odločal.

 

  1. S 1. 1. 2022 izdaja gradbenih dovoljenj ne bo več mogoča.

Razveljavljeni bodo obstoječi planski akti, kar pomeni, da na vsaj 80 % območja Izole ne bo veljavnega  izvedbenega akta.

 

  1. Območje nekdanje tovarne Argo in Male opreme ni namenjeno stanovanjski gradnji.

S sprejetjem OPN bodo tja umeščeni nov kulturni center z zunanjim prireditvenim prostorom, interaktivni muzej ribiške industrije, nove parkovne površine, mestni trgi in urejena obalna promenada. O končnem izgledu območja bodo odločali občinski svetniki s sprejetjem občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).

 

  1. OPN omogoča dograjevanje Splošne bolnišnice Izola.

Za vse uporabnike zdravstvenih storitev in številne zaposlene bodo zagotovljene kakovostnejše storitve in boljši pogoji dela. Razširjeni bodo prostori za paciente, reševalce in reševalna vozila. Nadgrajen bo oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo, omogočena bo tudi izgradnja infektološkega odseka, kjer se bodo lahko okuženi pacienti zdravili v varnem okolju.

 

  1. OPN omogoča celovito ureditev prostorov Krajevne skupnosti Jagodje-Dobrava.

Dosedanja ureditev na tem območju ne omogoča dograditve krajevnega doma na način, kot si ga je vsebinsko in programsko zamislila krajevna skupnost. Z uveljavitvijo OPN bo to mogoče.

 

 

 

  1. OPN celovito ureja ukrepe za zagotavljanje poplavne varnosti Izole. OSTOROV

Občina bo lahko na podlagi že izdelane dokumentacije (podlaga je veljavna protipoplavna študija dr. Banovca) zaprosila za gradbena dovoljenja za izgradnjo suhih zadrževalnikov. Za ta projekt je že pridobila 1,8 milijona evrov evropskih nepovratnih sredstev.

 

  1. Nova izolska policijska postaja.

Sedanja stavba PP Izola je že dalj časa neprimerna za kakovostno opravljanje dela naših policistk in policistov. Z Ministrstvom za notranje zadeve RS smo se dogovorili, da bo ena izmed prioritet tudi gradnja nove in moderne PP. Tako bo varnost občanov še na višji ravni.

 

  1. V OPN smo dosegli dogovor z imetniki pomožnih kmetijskih objektov.

Za velike kmetijske pridelovalce bodo lahko pomožni kmetijski objekti večji kot v do sedaj veljavnih predpisih. To pomeni, da se situacija na tem področju z uveljavitvijo novega OPN izboljšuje.

 

  1. O poteku procesa nastajanja OPN smo vseskozi sprotno obveščali javnost.

O krovnem prostorskem aktu so poročali in poročajo vidnejši lokalni ter nacionalni mediji. Statistika kaže, da je bilo samo v obdobju od septembra 2019 do februarja 2020 na temo OPN objavljenih več kot 40 prispevkov. Obenem Občina javnost sprotno seznanja z OPN preko svojih kanalov: občinske spletne strani, FB-strani ter glasila Bobnič (npr. obsežen dvojezični članek na petih straneh je bil objavljen v lanski julijski številki).

 

Vir: Občina Izola

Deli novico:
Oznake: