Vnesite za iskanje

Občina Piran je bogatejša za dve električni dostavni kolesi

Občina Piran je marca 2021 v sklopu evropskega projekta LIFE CARE4CLIMATE podpisala dogovor o sodelovanju pri izdelavi Akcijskega načrta za upravljanje mestne logistike v mestu Piran ter spremljanje in vrednotenja ukrepov kot pilotnega projekta. Projekt LIFE CARE4CLIMATE spodbuja z ozaveščanjem, izobraževanjem in usposabljanjem ključnih deležnikov integralno izvajanje ukrepov, s katerimi bo Slovenija dosegla cilje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030. Občina Piran je v okviru projekta in prizadevanj za bolj zeleno prihodnost v teh dneh dopolnila floto električnih vozil z dvema električnima dostavnima kolesoma za potrebe mesta Piran.

Kljub znatnemu deležu mestnega prometa, ki izhaja iz dostav komercialnega blaga, je urbana logistika pri načrtovanju mobilnosti pogosto zanemarjena. Vozila na dizelsko gorivo ostajajo prevladujoča pri dobavah »zadnjega kilometra«, saj so razmeroma prilagodljiva in poceni.  Da bi bilo mesto Piran čim bolj trajnostno dostopno, je treba sprejemati odločitve glede zagotavljanja in rabe mestnih površin tudi na področju logističnih storitev. Izdelava akcijskega načrta je temeljila na principu vzpostavitve ustreznih podatkovnih baz in osnov, ki omogočajo v središču Pirana identifikacijo logističnih procesov in težav ter opredelitev logistične politike in ukrepov.

 

Analitično delo je obsegalo pregled primerov dobrih praks, relevantne dokumentacije, občinskih odlokov o urejanju prometa in prostorskem načrtovanju ter zbiranje podatkov z različnimi metodami, kot so: terenski ogledi, štetje prometa, anketiranje in sestanki s predstavniki krajevne skupnosti ter drugimi deležniki. Na podlagi analitičnih aktivnosti so bili identificirani dosežki in priložnosti upravljanja mestne logistike v Piranu ter ključni izzivi.

Pri analizi dostave v mestu Piran je bilo na podlagi zbranih podatkov o številu vstopov v mesto Piran, številu izdanih abonmajev za dostavo, ogledov na terenu ter na podlagi anketiranja pri dostavljavcih, gostincih in ostalih deležnikih, ugotovljeno:

 

  • Da se dostava v mestu Piran izvaja v večini primerov z manjšimi tovornimi vozili na dizelski pogon različnih starosti (onesnaževanje, hrup), ki so v 30 % zasedeni manj kot 50 % – večinoma s kartonskimi škatlami in zaboji – pogosto zgolj z dvema ali tremi.

 

  • Da se večina dostavljavcev na območju mesta Piran zadržuje med 30 in 60 minut in da jih ima 30 % težave z dostopom do dostavnih mest (ozke ulice, ki ne omogočajo dostave s kombiji).

 

  • Da je 30 % kombijev zasedenih manj kot 50% in da se ta dostava v 40% primerov izvaja izven dostavnega časa (po 10.00 uri zjutraj), kar povzroča nepotrebne zastoje, višje emisije CO2 in hrupa.

 

  • Da dosegajo izpusti CO2 zaradi dostave z lahkimi in težkimi tovornimi vozili letno okoli 72 ton ogljikovega dioksida. Ob upoštevanju osebnih vozil in motorjev, s katerimi se prav tako vrši dostava, se skupni izpust CO2 ocenjuje na najmanj 145 ton na leto.

 

 

 

Na podlagi zgoraj zapisanih ugotovitev je Občina Piran kot dodaten ukrep za omejitev dostave v mestu Piran nadgradila svojo floto električnih vozil z dvema novima električnima dostavnima kolesoma, ki jih predaja v upravljanje Javnemu podjetju Okolje Piran.

 

Električni dostavni kolesi si bo mogoče brezplačno izposoditi za do 2 uri na vhodni zapornici v mestu Piran. Električni dostavni kolesi bosta brezplačno na voljo vsem krajankam in krajanom, piranskim dostavljavcem, gostincem, hotelirjem, sobodajalcem, trgovcem in obrtnikom. Dostavljavec bo lahko svoj kombi parkiral na parkirišču pri vhodni zapornici, naložil kartonske škatle in zaboje v električno tovorno kolo in dostavil blago neposredno do dostavnega mesta po vsem Piranu – tudi po najbolj ozkih ulicah. Ukrep bo prispeval k zmanjšanju zastojev in zasedenosti parkirnih mest v Piranu ter nižjemu onesnaževanju z emisijami CO2 in hrupom. Vsi, ki si bodo želeli izposoditi električno dostavno kolo, bodo parkirali svoje vozilo na parkirišču pri vhodni zapornici v Piranu ali na parkirišču Fornače, na vhodni zapornici prevzeli kolo in ga po izvedeni dostavi vrnili na vhodno zapornico. Tam stojita po novem dva nova parkirna boksa, v katerih se bosta električni kolesi hranili in polnili. Z električnimi dostavnimi vozili ne bo možno dostavljati razsutega tovora (pesek), gradbenega materiala in denimo odprtih živil, kot so zaboji z ribami.

Deli novico:
Oznake: