Vnesite za iskanje

Občina Piran: prepoved tranzitnega prometa na lokalnih cestah

Na Občini Piran so z namenom, da v čim večji meri preprečijo zastoje na lokalnih cestah, ki otežujejo vsakdanje življenje občanov na lokalnih cestah in se priključujejo na cestno omrežje preko državnih cest Valeta – Sečovlje in Koper – Dragonja, v času lanske turistične poletne sezone prepovedali tranzitni promet.

 

S postavitvijo vertikalne signalizacije so na teh cestah dovolili le lokalni promet. »Poleg ukrepov na področju postavitve nove vertikalne prometne signalizacije smo lani dosegli s pomočjo Prometno informacijskega centra, da so ponudniki navigacijskih storitev vnesli v svoje sisteme informacijo, da je tranzitni promet na lokalnih cestah, s katerimi upravlja Občina Piran, prepovedan. S tem ne prihaja več do tega, da navigacijski sistemi v primeru zastojev na državnih cestah preusmerjajo uporabnike na lokalne ceste. Vsak konec tedna so na nov prometni režim na vseh najbolj ključnih priključkih iz državnih na lokalne ceste opozarjali na nova pravila še najeti študenti«, so povedali na piranski občini.

 

Z omenjeno prakso opozarjanja na nov prometni način so začeli tudi letos. S tem namenom bodo do nadaljnjega ob koncih tedna in ob vseh prometno najbolj obremenjenih terminih opozarjali tranzitne potnike, da je uporaba lokalnih cest za izogibanje prometnim zastojem na državnih cestah na področju piranske občine prepovedana. Poleg že postavljene vertikalne prometne signalizacije, ki informira vse udeležence v cestnem prometu, da je tranzitni promet na lokalnih cestah prepovedan, bodo kot nadaljnji ukrep ureditve prometa na občinskih lokalnih cestah do konca tega tedna na obstoječi prometni signalizaciji postavili še dodatne trijezične dopolnilne table. Na teh bo na fluorescenčno rumenozelenem ozadju poudarjena višina globe 200,00 EUR za vse voznike, ki prepovedi tranzita na lokalnih cestah ne bodo upoštevali in bodo v postopku obravnavani s strani redarske službe ali policije.

 

 

»Verjamemo, da bomo z vsemi temi ukrepi tudi v času letošnje turistične sezone na občinskih lokalnih cestah zmanjšali tranzitni promet in bistveno pripomogli k pretočnosti in varnosti prometa za naše občane na področju Sečovelj, Dragonje, Svetega Petra, Nove Vasi, Padne in ostalih zaselkov«, so prepričani na Občini Piran.

 

Kaj sploh pomeni lokalni promet?

 

To je promet motornih vozil, ki imajo na tem območju izhodišče ali cilj, promet motornih vozil, katerih vozniki, lastniki ali imetniki pravice uporabe imajo na tem območju stalno ali začasno prebivališče in promet motornih vozil, ki so v lasti oziroma v uporabi pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje prevozov, ki ima na tem območju sedež ali podružnico in urejeno parkirišče. Poleg naštetih spadajo še avtošole, ki imajo na tem območju sedež ali podružnico in urejeno parkirišče.

Deli novico:
Oznake: