Vnesite za iskanje

Podpisano pismo o nameri za obnovo kapelice na izolskem pokopališču

Občina Izola, JP Komunala Izola, Italijanska samoupravna narodna skupnost Izola in Ljudska univerza v Trstu so pristopile k sanaciji in obnovi osrednje kapelice na spomeniško zaščitenem delu izolskega pokopališča.

Historicistična kapelica sv. nadangela Mihaela je spomenik lokalnega pomena, zato so omenjene institucije izrazile skupni interes za sofinanciranje njene obnove. V ta namen so župan Občine Izola Danilo Markočič, predsednik Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola Marko Gregorič, direktor JP Komunala Izola Denis Bele in Predsednik Ljudske univerze v Trstu Emilio Fatovic danes podpisali pismo o nameri.

Direktor JP Komunala Izola je ob tem povedal: »Vrsto let smo si prizadevali pridobiti sredstva za obnovo kapelice in vesel sem, da je danes prišlo do realizacije projekta. Letos načrtujemo zahtevno sanacijo temeljev, tlakovcev in grobnic okoli kapelice, ureditev pohodne poti ob kapelici, odvodnjavanje in deloma omete. Ostalo bo izvedeno in zaključeno prihodnje leto.«

 

Pomen italijansko-slovenskega sodelovanja pri obnovi snovne kulturne dediščine je poudaril tudi Predsednik Ljudske univerze v Trstu Emilio Fatovic: »V čast nam je, da bomo finančno doprinesli k obnovi kapelice. Na tem mestu se zahvaljujem za sodelovanje podžupanji Občine Izola Agnese Babič in Italijanski samoupravni narodni skupnosti Izola za vsa konservatorsko-restavratorska dela, ki so jih do sedaj izvedli, pa tudi Občini Izola za povezovanje vseh sodelujočih.«

 

Župan je ob tem dodal, da je vesel deležnikov z obeh strani meje. »Živimo v enotnem prostoru, v sinergiji, in na to sem ponosen. Zavedamo se odgovornosti do kulturne dediščine, ki jo je treba ohraniti, saj govori o naši preteklosti. Narod brez kulture je narod brez prihodnosti. Obnova kapelice je signal, da nam ni vseeno, kaj se v našem mestu dogaja.« Temu je pritrdil tudi predsednik Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola Marko Gregorič in sklenil: »V kratkem času smo uspeli združiti moči in izpeljati investicijo, za kar se zahvaljujem vsem prisotnim. Skrb za kulturno dediščino je pomembna tako za nas kot za prihodnje rodove.«

Celotna vrednost investicije znaša okrog 166.000 evrov brez davka. Dela bodo izvedena na podlagi konservatorskega načrta in v skladu s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Piran. Izvajalec, ki bo izbran na podlagi javnega naročila, bo z deli zaključil v prihodnjem letu.

Deli novico:
Oznake: