Vnesite za iskanje

Portoroška Vila Napoli v bodoče namenjena programom za starejše

Župana občin Izola in Piran ter direktorica Doma upokojencev Izola so podpisali Pismo o podpori programu varstva starejših v Vili Napoli na Senčni poti v Portorožu.

 

Ena prednostnih nalog občine na področju socialnega varstva starejših je zagotoviti pogoje za kakovostno preživljanje starosti svojih občanov. Glede na vse večji delež starejšega prebivalstva je nujno celovito pristopiti k iskanju rešitev za zagotavljanje ustreznega varstva starejših občanov.

 

Dom upokojencev Izola je leta 1951 dobil v dar portoroško Vilo Napoli, z namenom v njej urediti aktivnosti za starejše. Objekt je zapustila gospa Virginija Viezzoli, katere moža so v tistem času negovali v domu starejših. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je nedavno odobrilo projekt, za katerega je izolski dom prejel 1,42 milijona evrov nepovratnih sredstev. »Dom upokojencev Izola je bil uspešen na javnem razpisu za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo, namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva in začasnih namestitev za starejše. Prijavili smo se za obe dejavnosti in bili pri tem uspešni,« je pojasnil Vasja Medvešček, iz izolskega doma upokojencev.

 

V Vili Napoli bodo na ta način lahko vzpostavili enoto za zagotavljanje dnevnih oblik varstva in enoto za nudenje začasnih namestitev. »Dejavnosti kratkotrajne namestitve in dnevnega centra starejših, ki jih v regiji primanjkuje, bodo obogatile našo ponudbo. Namenjene bodo starejšim od 65 let ter primarno občanom Izole in Pirana,« je poudarila direktorica doma upokojencev Izola Romina Zajc.

 

Zagotavljati čim boljše pogoje za varstvo starejših je tudi v interesu obeh občin, izolske in piranske. V ta namen so župan Občine Izola Danilo Markočič in župan Občine Piran Đenio Zadković ter direktorica doma danes podpisali Pismo o podpori programu varstva starejših v Vili Napoli. Občini se zavezujeta, da bosta pomagali pri izvajanju programa v skladu z možnostmi in potrebami, ki bodo izražene s strani nosilca programa doma upokojencev.

Deli novico:
Oznake: