Vnesite za iskanje

Posledice decembrskega neurja v Mestni občini Koper

Občina namerava prednostno sanirati ravno zemeljski plaz na Cesti na Markovec in obnoviti meteorni kanal v Šalari. »Z upravljavcem hudournikov in vodotokov – Direkcijo RS za vode, bomo poleg tega takoj pristopili tudi k izvedbi ukrepov za povečanje poplavne varnosti širšega območja Šalare,« pojasnjujejo. Ob tem pa so stekle tudi aktivnosti za zaščito poškodovanih cest. V te namene bo Mestna občina Koper namenila nekaj manj kot milijon evrov. »V prvi fazi bo 320.000 evrov iz naslova proračunske rezerve, dodatna sredstva pa na podlagi izdelanih projektov,« pojasnjujejo.

 

MOK pri iskanju dolgoročnih rešitev za izboljšanje poplavne varnosti sodeluje tudi z Direkcijo Republike Slovenije za okolje. Pri tem je prioriteta izgradnja suhega zadrževalnika Pradisjol za izboljšanje poplavne varnosti Šalare.

 

V torek, 8. decembra 2020 si je zemeljski plaz na Markovcu ogledal tudi poveljnik Regijskega štaba Civilne zaščite za Obalno regijo. Kot pojasnjuje Rok Kamenšek, vodja Izpostave URSZR Koper, so operaterji v Regijskem centru za obveščanje Koper ob izrednih dogodkih sprejemali klice državljanov, aktivirali enote, službe in organe v tej regiji ter izvajali druge operativne naloge. Vloga Civilne zaščite v izrednih dogodkih pa je »zaščita in reševanje življenj ljudi in živali, premoženja in okolja, do vzpostavitve osnovnih pogojev za življenje«. Tako so delovali tudi v primeru sprožitve omenjenega zemeljskega plazu.

 

»Na področju zaščite in reševanja smo v stalnem stiku s predstavniki občin Obalne regije. Sodelujemo pri preventivnih dejavnostih, na intervencijah, pri pripravi načrtov ZiR, izposoji zaščitno-reševalne opreme, vajah in usposabljanjih ter ostalem,« še pojasnjuje Kamenšek.

Nekateri izredni dogodki oziroma njihove posledice se lahko preprečijo s preventivnimi aktivnostmi, »ki jih izvajajo tako posamezniki kot podjetja, zavodi, organizacije,« ker pa so tovrstni dogodki poplavljanja zahtevnejši, »se v reševanje vključujejo strokovne službe občin in upravljalci voda,« še zaključi Kamenšek.

 

Neja Jerebičnik

Deli novico:
Oznake: