Vnesite za iskanje

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali

 

Vlada je izdala določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali, ki ga bo poslala v obravnavo Državnemu zboru po rednem postopku.

 

Predlog novele, pripravljen v okviru medresorske delovne skupine, celoviteje ureja področje odgovornega lastništva in zapuščenih živali. Delovna skupina je imela nalogo preučiti izhodišča za spremembe predpisov na področju zaščite živali zaradi uskladitve z določbami novele Stvarnopravnega zakonika (SPZ) ter preučiti potrebe za celovito ureditev področja zapuščenih živali.

 

Predlog vsebuje rešitve zaradi uskladitve z določbami novele SPZ, celovitejšo ureditev področja:

– zapuščenih živali (omejitev posedovanja nekaterih vrst živali, osnovna znanja za skrbnike živali in tiste, ki opravljajo kakršno koli dejavnost, povezano z živalmi) in rešitve, nastale zaradi potrebe po boljšem izvajanju predpisov s področja zaščite živali.

 

V predlogu zakona so predlagane naslednje rešitve:

–           natančnejše določanje sledljivosti izvora psa zaradi preprečevanja in omejevanja preprodaje psov in ilegalne trgovine s psi (označevanje pasjih mladičev pri prvem lastniku v leglu; regulacija oglaševanja);

–           uvajanje odgovornega lastništva mačk za zmanjševanje števila zapuščenih mačk (dokazovanje lastništva mačk z označitvijo);

–           omejitev posedovanja »eksotičnih vrst« živali zaradi zaščite življenja, zdravja in dobrobiti živali, zaradi varovanja zdravja in življenja ljudi ter ohranjanja narave (prehodno obdobje dve leti od uveljavitve zakona);

–           uvajanje odgovornega lastništva živali z zahtevo o osnovnih znanjih glede potreb in oskrbe živali (skrbniki, osebe, ki ob opravljanju dejavnosti v povezavi z živalmi, prihajajo v neposreden stik z živalmi);

–           dopolnitve določb, ki urejajo področje nevarnih psov in ureditev uporabe pastirskih psov za varovanje čred na paši;

–           prepoved privezovanja psov, z natančno določenimi izjemami, kjer je privezovanje nujno in bi bila prepoved privezovanja v naštetih situacijah neživljenjska za skrbnike psov ali celo nevarna za same pse (prehodno obdobje 1. 1. 2023);

–           prepoved usmrtitve zdravih zapuščenih živali v zavetiščih po 30 dneh;

–           določitev nosilca stroškov za oskrbo zapuščenih živali;

–           prepoved usmrtitve živali zaradi pridobivanja kož ali krzna;

–           možnost izreka višjih kazni za prekrške ter uskladitev kazenskih sankcij s predlaganimi spremembami in dopolnitvami besedila.

Deli novico:
Oznake: