Vnesite za iskanje

Svetovni dan zdravja: “Gradimo pravičnejši in bolj zdrav svet”

Vsako leto 7. aprila obeležujemo Svetovni dan zdravja. Od ustanovitve na prvi zdravstveni skupščini leta 1948 in od začetka veljavnosti dve leti kasneje je bil namen obeleževanja predvsem ozaveščanje o posebni zdravstveni temi, da bi poudarili prednostno področje, ki skrbi za Svetovno zdravstveno organizacijo.

 

V zadnjih letih države zahodnega Tihega oceana doživljajo hitro gospodarsko rast, migracije in urbanizacijo. To je mnogim ustvarilo priložnosti za boljše življenje, druge pa je pustilo za seboj. Pandemija COVID-19 je spodkopala nedavne dosežke na področju zdravja, potisnila še več ljudi v revščino in negotovost ter okrepila neenakosti med spoloma, socialno in zdravstveno varnostjo.

Svetovni dan zdravja v Sloveniji

NIJZ je v letu 2011 objavil prvo sodobno pregledno publikacijo o neenakostih v zdravju, v kateri je definiral »socialno-ekonomske neenakosti v zdravju« kot »tiste razlike v zdravstvenih stanjih med družbenimi skupinami z različnim socialno-ekonomskim statusom, ki jih lahko preprečimo in so nepravične.«

V letošnjem letu bodo temi neenakosti posvetili več pozornosti, saj je še posebej izpostavljena zaradi covid-19 bolezni in ukrepov za njeno zajezitev. NIJZ se je pri pripravi tretje publikacije o neenakostih v zdravju, ki bo izšla junija 2021, zato povezal z več nacionalnimi inštituti (IER, IRSSV, UMAR, OI), kar je omogočilo uporabo multisektorskih kompetenc in prineslo širše razumevanje neenakosti v zdravju in blagostanju tudi skozi prizmo političnih ukrepov, ki neenakosti ustvarjajo.

Letošnji svetovni dan zdravja je vstopna točka v proces bolj intenzivnega posvečanja tematikam neenakosti v zdravju in socialnim neenakostim. Ne le z namenom zbiranja in spremljanja podatkov o neenakostih v zdravju, čeprav so le-ti dragocena osnova za razumevanje stanja in prepoznavanje ranljivosti med prebivalci, ampak tudi s prizadevanjem, da bi znali argumentirati tudi potrebne ukrepe za izboljšanje stanja, tako s stališča ekonomskih in socialnih, kot tudi okoljskih in ekonomskih determinant zdravja. Želijo si, da bi pomen neenakosti v zdravju pri svojih odločitvah za ukrepe čim bolj upoštevali tudi politični odločevalci v vseh sektorjih, ki s svojimi odločitvami na različnih ravneh vplivajo na bolj ali manj pravične izide v zdravju in blaginji pri posameznih skupinah prebivalcev.

Vir in foto: NIJZ in WHO

 

 

Deli novico:
Oznake: