Vnesite za iskanje

Turistično združenje Portorož – intervju z direktorjem

Mag. Igor Novel: vpogled v zadnjih pet let delovanja Turističnega združenja Portorož

Letos maja se izteka vaš mandat direktorja Turističnega združenja Portorož. Če se na hitro spomnite vašega začetka, kakšni so bili načrti ob nastopu te funkcije pred petimi leti?

Moj glavni cilj je bil, da bi združenje postalo destinacijska management in marketing organizacija (DMMO). Kot predavatelj na Turistici, kjer se je izvajal predmet Strateški management v turizmu, sem imel v vpogled vse modele organiziranosti lokalnih turističnih organizacij. Za zgled mi je bila med drugim organiziranost lokalne turistične organizacije Ljubljana, ki ne opravlja le promocijske funkcije, temveč skrbi tudi za podporo razvoja novih produktov, izvaja raziskave, organizira prireditve in upravlja s turističnimi atrakcijami. Taki organiziranosti pravimo proaktivni LTO. S svojim programom sem želel povečati prepoznavnost destinacije pri različnih ciljnih segmentih, razvijati nove produkte, ki bi sledili trendom v turizmu, večjo koordinacijo delovanja vseh turističnih akterjev na destinaciji v skladu s sprejeto strategijo turističnega razvoja, boljše povezovanje TZP-ja z regijskimi akterji in Slovensko turistično organizacijo ter vzpostaviti model merjenja uspešnosti destinacije. Želel sem, da TZP postane proaktiven, vodi in usmerja razvoj turizma v občini Piran ter se aktivno vključi v izboljšanje ponudbe na destinaciji. Da skupaj z deležniki ustvarjamo na različnih področjih turizma, kot so kultura, šport, poslovni dogodki, prireditve …

Kar ambiciozni načrti. Koliko vam jih je uspelo uresničiti?

Mislim, da mi je uspelo ponesti TZP od zgolj promocijske institucije do bolj proaktivne DMMO. Več podpore namenjamo novim turističnim produktom, razvoju novih turističnih atrakcij, organiziramo več prireditev, letno preko PR agencij in novinarjev spodbudimo nastanek brezplačnih objav o naši destinaciji v tujih medijih v protivrednosti štirih milijonov evrov, poslužujemo se ciljnega trženja po produktih, tako smo na primer vzpostavili oddelek MICE (kratica za industrijo poslovnih srečanj) in poskrbeli za enotno trženje tega produkta na destinaciji. Aktivno upravljamo TIC Piran in TIC Portorož, od marca 2019 pa tudi TIC Padna. Še tesneje sodelujemo z ostalimi tremi istrskimi občinami in s tem hkrati tudi kar nekaj privarčujemo. Skupno destinacijo Love Istria smo predstavljali v tujini in doma, skupaj smo najavljali mesečne dogodke v Istri ter se v letu 2019 skupaj predstavili na kar 12 turističnih sejmih in borzah v tujini. Septembra lani smo predstavili tudi novo skupno celostno grafično podobo destinacije Love Istria. TZP ima trenutno največje članstvo do zdaj. Uspelo mi ga je povečati s 13 na kar 25 članov in tako vključiti tudi manjše deležnike. Bili smo aktivni snovalci turistične strategije občine Piran, udeleženi smo bili v razpisu za novoletno razsvetljavo občine, sodelovali smo v prijavi za Evropsko kulturno prestolnico in v projektu Tartini 250. Zelo aktivni smo tudi na področju evropskih razpisov, saj se zavedamo, da je treba iskati sredstva tudi drugje. V zadnjih dveh letih smo sodelovali oz. sodelujemo v projektih Riviera4Seasons2, Morski prevozi (LAS Istre), Mala barka 2, Gastronomski zakladi Istre in morja – MARISTRA ter Uživajmo podeželje 2. Veliko časa in energije vlagamo v naš spletni portal in leta 2019 smo zanj prejeli prestižno nagrado WEBSI. Letno smo na portalu zabeležili 833.500 ogledov. Zavedamo se tudi pomembnosti družbenih omrežij, na Facebook strani Portoroz & Piran imamo že preko 45.000 všečkov.

Leto 2020 je bilo zelo nenavadno leto, zato bi raje naštel nekaj konkretnih uspehov leta 2019. V okviru področja MICE smo v imenu Občine Piran tržili skladišče soli Monfort in aktivno promovirali tudi druge prireditvene prostore. Monfort je bil najet 95 dni v letu. Ponosen sem, da smo v času mojega mandata pozvali ponudnike različnih lokalnih doživetij in omogočili njihovo redno izvajanje, ne glede na število prijavljenih, ter jih nato tudi prodajali preko rezervacijskega sistema na naši spletni strani, kjer lahko obiskovalci izbirajo med več kot 70 doživetji. Izvedli smo več kot 100 dogodkov, med drugim tudi novo prireditev Poletje v Portorožu. Uspešno smo koordinirali prireditev Open Air am Meer. Raziskava je pokazala, da se je v tem času zadovoljstvo turistov s prireditvami dvignilo z ocene 3,2 na 3,9 (najvišja možna ocena je pet). Razvili smo tri nove krožne pešpoti. V sodelovanju z Občino Piran, Hoteli Bernardin in JP Okolje Piran smo odprli galerijo na prostem pod bernardinskimi arkadami. Vzpostavili smo Pina – pametnega pogovornega robota destinacije Portorož & Piran. S tem je naša destinacija postala prva v Sloveniji, ki uporablja tako napredne tehnologije. Opravili smo tudi celoletno raziskavo o zadovoljstvu turistov z destinacijo in zadovoljstvu z določenimi prireditvami (več kot 1200 anket).

Leto 2020 je bilo v vseh okvirjih zelo drugačno leto. Pravijo, da so poletno sezono rešili turistični boni. Kako ste se vi spopadali z epidemijo?

Ključna sta bila hiter odziv in zmožnost prilagajanja. Zelo sem ponosen, da smo v izjemno kratkem času uspeli pripraviti oglaševalsko akcijo Nazaj v Portorož in Piran, ki je požela ogromno pozitivnih odzivov. Pred kratkim pa jo je strokovna komisija Marketing magazina izbrala med deset najboljših slovenskih oglaševalskih akcij leta 2020, na Facebooku je nato s strani publike prejela največje število všečkov. Poleti smo 14 dni gostili mobilni studio Radia 1, k nam smo povabili ekipo Planet TV, posneli smo 13 videov z različnimi osebnostmi z naše destinacije in se tako vključili v kampanjo STO. Na destinacijo smo povabili slovenske vplivneže ter 24 tujih novinarjev, med njimi npr. ekipo Télévision française 1 in novinarko revije Vanity Fair Italia. Sodelovali smo v promocijski kampanji Združenja zgodovinskih mest Slovenije ter pripravili nadaljevanje kampanje Nazaj v Portorož in Piran – Zapelji svoje sanje k nam. Izdali smo brošuro Kamnita preproga Pirana. Dopolnili smo tudi zemljevide priljubljenih piranskih pešpoti, ki zdaj pohodnike vodijo po natančno označenih poteh s fotografijami, ob poteh pa so označene tudi znamenitosti in foto točke. Zagotovo pa je v vseh teh letih marsikaj tudi splavalo po vodi … Seveda, mnogo idej tudi nismo uspeli uresničiti. Ekipa TZP-ja, ki jo vodim, je visoko strokovno podkovana, idej in načina za njihovo realizacijo nam ne manjka. Glavni razlog je, da za izvedbo naših idej nismo vedno uspeli zbrati dovolj finančnih virov. Izpostavil bi predvsem naš načrt, da bi organizirali še več prireditev skozi celo leto in tako zmanjšali sezonskost. Lep primer v višini financiranja je Zavod za turizem Ljubljana, ki prejme okoli 4,8 milijonov evrov, večino iz javnih sredstev. TZP pa je v 2019 zbral rekordnih 1.456.383 evrov, kar je bistveno manj kot ljubljanski zavod za turizem. Število prenočitev v MOL in v občini Piran se bistveno ne razlikuje, zato je razkorak v višini financiranja še toliko bolj očiten.

Pred kratkim je izšel razpis za novega direktorja Turističnega združenja Portorož. Se boste ponovno prijavili?

Veliko sem premišljeval, saj ne gre za enostavno pozicijo, a nazadnje sem se odločil, da bom kljub vsemu ponovno kandidiral. Imam veliko podpornikov, ki so v teh letih videli, da na združenju dobro delamo. Podpirajo me številni turistični deležniki, člani nadzornega sveta TZP, ki so moje delo v zadnjih treh letih ocenili z ocenami prav dobro in odlično, nenazadnje pa tudi moji zaposleni. Škoda bi bilo, če dobro zastavljenih projektov ne bi nadaljevali.

Foto: www.slovenia.info

Deli novico:
Oznake: