Vnesite za iskanje

Urbanistični izzivi: ANDRAŽ ELLER

» PREMISLEK IN PREDLOGI «

ANDRAŽ ELLER, univerzitetni diplomirani ekonomist, je direktor podjetja Elmarkt d.o.o., ki več kot 20 let svetuje javnemu in zasebnemu sektorju pri strateškem načrtovanju investicij in črpanju evropskih sredstev.

V slovenski Istri v vseh občinah potekajo priprave za izdelavo in sprejem novih Občinskih prostorskih načrtov. Gre za strateške, dolgo pričakovane prostorske akte, ki bodo začrtali bodoči prostorski razvoj našega prostora.

Pri tem bi opozoril na bivalno problematiko mladih družin in starejše populacije.

Zaradi visokih cen nepremičnin v slovenski Istri, bi bilo smiselno že v nastajajočih OPN predvideti namenska območja za gradnjo stanovanj za mlade družine in območja za gradnjo varovanih in oskrbovanih stanovanj.

Ta tip stanovanj je za investitorje manj zanimiv od tržne stanovanjske gradnje, še posebej stanovanja za mlade družine, ker je kupna moč mladih družin omejena.

Mladi pogosto niso niti kreditno sposobni, kaj šele, da bi si lahko privoščili nepremičnino za 3.000 evrov

in več na m2. Zato bi bilo priporočljivo na nekaterih območjih, ki se z novimi OPN namenjajo stanovanjski gradnji, opredeliti tudi njihovo ožjo namembnost.

V kolikor občine to naredijo na lastnih zemljiščih, je za realizacijo takih projektov mogoče uporabiti model javno-zasebnega partnerstva, ki končno ceno stanovanja zniža ali pa del teh stanovanj preide v last lokalne skupnosti in jih ta z razpisom dodeli eni zgoraj naštetih ciljnih skupin. Zato je pomembno, da lokalna politika

že v OPN sprejme neke vrste samoomejitev, ki bo omogočila prostorski razvoj in kasneje namensko gradnjo za te ranljive populacijske skupine.

Drugače se bo zelo verjetno ponavljala že prevečkrat videna zgodba, da se občinske parcele namenjene stanovanjski gradnji ponudijo najboljšemu ponudniku – tistemu, ki plača največ. Tisti, ki plača največ pa seveda legitimno zasleduje tudi najvišji dobiček. Zato gradi stanovanja za trg po cenah, katerim mladi in starejši občani ne morejo konkurirati.

Na odgovorne pristojne bi želel apelirati, da že v strateški del OPN vnesejo določila, ki nekatera območja, namenjena stanovanjski gradnji, v OPN opredelijo kot namenska za stanovanjsko gradnjo za mlade družine oziroma za starejše občane v obliki varovanih in oskrbovanih stanovanj.

Andraž Eller

Deli novico:
Oznake: