Vnesite za iskanje

V Izoli bodo ponovno razkuževali površine

Komunala Izola v sodelovanju z Občino Izola poziva vse občane k upoštevanju predpisanih preventivnih ukrepov in priporočil za preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 tudi pri uporabi javne infrastrukture in javnih površin. Do nadaljnjega bo potekalo preventivno razkuževanje javnih površin, urbane opreme in druge javne infrastrukture. Tudi pri urejanju zadev, vezanih na izvajanje storitev Komunale Izola, se uporabnike usmerja h komunikaciji preko telefona in elektronske pošte.

 

Poslabšanje epidemioloških razmer namreč zahteva še bolj dosledno upoštevanje oziroma izvajanje preventivnih ukrepov in priporočil, s ciljem v čim večji meri zmanjšati tveganje pred okužbo z novim koronavirusom.

 

Sodelovanje z občinskimi institucijami za zagotavljanje varnosti in zdravja v občini

 

Komunala Izola je vključena v občinski krizni štab, kjer skupaj s predstavniki Občine, civilne zaščite, gasilcev, redarstva in zdravstvenega doma aktivno spremlja nove vladne ukrepe in se v sled teh odloča ter sprejema ustrezne ukrepe na občinski ravni. Krizni štab se je aktiviral takoj po ponovni razglasitvi epidemije in se redno sestaja.

 

Izvajanje ukrepov na javnih površinah

 

Poleg rednega čiščenja javnih površin, se je po vzoru spomladanskih aktivnosti ponovno pristopilo k razkuževanju javne infrastrukture (košev za odpadke, parkomatov, vrat za dostop na plavajoče pomole ter tam nameščene elektro-vodovodne omarice itd.), strojnemu razkuževanju javnih pohodnih oz. voznih površin ter lokacij, kjer je frekvenca ljudi večja (trgovine, zdravstveni dom, lekarne, pošta ipd).

 

Ob vhodu na otroška igrišča in igrišča za pse so nameščena razkužila in izobešena obvestila kot opomnik k upoštevanju obveznih ukrepov za preprečitev širjenja okužbe s koronavirusom.

 

S slikovnim obvestilom, ki poziva k upoštevanju varne medsebojne razdalje so opremili tudi   klopi na javnih površinah.

 

Zbirni center in Center uporabnih predmetov (CUP)

 

Zbirni center ostaja za sedaj odprt po ustaljenem urniku, in sicer od ponedeljka do petka, med 8.00 in 17.00 uro ter v soboto med 9. in 12. uro. Možna je tudi dostava gradbenih odpadkov na Center za predelavo gradbenih odpadkov (CPGO), ki je lociran na lokaciji zbirnega centra.

 

Center uporabnih predmetov v središču Izole (CUP v mestu), bo od ponedeljka, 26. 10. 2020 do nadaljnjega zaprt.

 

Osebni obiski strank le v nujnih primerih

 

Uporabnike pozivajo, da se še nadalje v čim večji meri odpovejo osebnim obiskom v poslovnih prostorih podjetja in se za urejanje zadev poslužijo komunikacije preko telefona oz.  elektronske pošte. V kolikor bi bil osebni obisk utemeljeno neizogiben, se je potrebno obvezno predhodno telefonsko najaviti.

 

Za urejanje zadev na upravi podjetja so dosegljivi na telefonski številki 05 66 34 950 vsak delovnik med 7.00 in 15.00 uro. Za urejanje pogrebnih storitev se je potrebno najaviti pri vodji pokopališke in pogrebne dejavnosti, na tel. št. 05/66 34 925, za urejanje zadev na področju pristaniške oz. parkiriščne dejavnosti, so zaposleni na razpolago na tel. št. 05/66 34 955 (957).

 

Zdravje občanov in zaposlenih je primarnega pomena

 

Vsi sprejeti ukrepi imajo enoten cilj – prispevati k čim večji zajezitvi širjenja okužb z novim koronavirusom tako med občani oz. uporabniki storitev Komunale Izola kot med zaposlenimi. Varnost vseh, ki so vključeni v delovne procese podjetja je primarnega pomena.

Le zdrav in številčno zadosten kader lahko zagotavlja nemoteno izvajanje dejavnosti, zato so v podjetju že od meseca marca vpeljani ukrepi, ki v največji možni meri prispevajo k zagotavljanju varnega delovnega okolja. Zaposlenim je ves čas na razpolago ustrezna osebna zaščitna oprema (razkužila, obrazne maske itd.), zaščitna oprema v delovnih prostorih (pregrade med delovnimi prostori ipd.), delovni procesi pa so organizirani tako, da so zagotovljeni minimalni osebni stiki tudi med zaposlenimi.

 

Skrb za zagotavljanje kvalitetnih komunalnih storitev

 

Komunala Izola se kot izvajalec obveznih gospodarskih javnih služb v občini Izola zaveda pomena le-teh za zagotavljanje čistega, urejena in posledično zdravega lokalnega (bivalnega) okolja, zato bodo vsi napori usmerjeni v čim bolj nemoteno izvajanje dejavnosti.

 

Prilagajanje delovnih aktivnosti bo tudi v prihodnjih dneh odvisno od novih ukrepov vlade,  navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter usmeritev na občinski ravni, ki jim skrbno sledimo in dosledno upoštevamo pri izvajanju vsakodnevnih delovnih aktivnosti.

 

Občani so ključni element

 

»Pozitiven doprinos vpeljanih preventivnih ukrepov in priporočil je v veliki meri odvisen od sodelovanja občanov, zato je njihovo razumevanje in upoštevanje začasnih sprememb oz. prilagoditev nepogrešljivo. Le-te so namreč sprejete zgolj z namenom omejitve širjenja koronavirusa, torej izključno v skupno dobro«, so prepričani na izolski komunali.

 

Foto in vir: Komunala Izola

Deli novico:
Oznake: