Vnesite za iskanje

V Izoli med turistično sezono povečan nazdor nad ponudniki turističnih namestitev

Župan Danilo Markočič in direktor TZ Izola, Dean Kocjančič, sta sklicala varnostni sosvet za ožjo skupino deležnikov. Srečanje je bilo namenjeno pregledu lanskoletnih aktivnosti ter dogovoru o smernicah za obdobje letošnje turistične sezone. Župan je uvodoma poudaril pomen trajnosti in medsebojnega sodelovanja vseh, ki sooblikujejo turistično dejavnost v Izoli.

 

Sosvet se je nadaljeval s predstavitvijo lanskoletnih kazalnikov. Direktor TZ Izola je povedal, da so v Izoli zabeležili skupno 490.000 nočitev, kar je veliko z ozirom na večmesečno obdobje epidemije koronavirusa. Populacija turistov je bila v 75-% slovenska, kar Kocjančič pripisuje koriščenju turističnih bonov. Izpostavil je tudi pestro dogajanje v času nedavnih velikonočnih praznikov, kar morebiti nakazuje na uspešno turistično sezono. Zbranim je predstavil letošnjo novost, uvedbo rediteljev v mestu. Predstavil je tudi nekaj drugih načrtov za razbremenitev prometa v mestnem središču, med katere sodijo zapora Sončnega nabrežja med vikendi, uvedba električnih minibusov in turistični vlakec.

 

Pomočnik komandirja PP Izola, Gorazd Nemanič, je nato predstavil statistiko kaznivih dejanj v obdobju od 20. 6. do 20. 9. za sezoni 2020 in 2021. V lanskem letu so zabeležili 24 % manj kaznivih dejanj kot leta 2020 – tako na področju premoženjske škode kot prekrškov zoper javni red in mir. Nemanič pa je obenem opozoril na povečanje števila tatvin v letošnjem letu. Navzoče je seznanil s potrebo po večjem osveščanju turistov o varnosti na kopališčih in posledicah prekomernega uživanja alkohola, saj so pri vseh nesrečah v vodi zabeležili skupno 70 % alkoholiziranih oseb.

 

Branislava Lipar, v. d. direktorja CKŠP Izola, je predstavila poletni koledar prireditev ter napovedala osrednja dogodka: Praznik oljk, vina in rib in Ribiški praznik.

 

Inšpektorica Marja Ličen, MU Istre, je napovedala poostren nadzor nad ponudniki turističnih namestitev ter plačevanjem turistične takse, nad nedovoljenim odlaganjem odpadkov in širitvijo površin gostinskih teras izven dovoljenega območja. Občinski redar MU Istre Saša Jurcan je opozoril na problematiko povečanja kolesarjev in uporabnikov skirojev na površinah za pešce, ki jo bodo skušali nadzorovati s pomočjo rediteljev.

 

Predstavnik JP Komunala Izola, Matjaž Gergeta, je poudaril potrebo po večji odgovornosti lastnikov hišnih ljubljenčkov. Lastniki morajo poleg vrečk nositi s sabo tudi plastenko z vodo za splakovanje urina z javnih površin.

 

Predstavnici hotelov sta opozorili na problematiko cestnih zapor in onemogočenega dostopa do hotelov.

 

Tekla je tudi debata o problematiki lastnikov avtodomov, ki prenočujejo na za to prepovedanih površinah.

 

Župan je sklenil srečanje s povzetki vsebine sogovornikov ter vse navzoče povabil na prihodnji varnostni sosvet Občine Izola, ki naj bi bil odprt za javnost.

Deli novico:
Oznake: