Vnesite za iskanje

Nekdanja komunska palača, kjer so pred leti delovale tudi nekatere službe izolske občine, je razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena. Prav tako je z istim režimom varovana Verdijeva ulica.

 

Nedavno so se pod nadzorom zavoda za varstvo kulturne dediščine zaključile zahtevne in obsežne arhitekturno-restavratorske ter arheološke raziskave celotnega objekta s sondiranjem, že prej pa so bile opravljene tudi geološko-geomehanske raziskave. Obenem je bilo pregledano vse dostopno gradivo v koprskem in tržaškem arhivu, arhivu samostana sv. Marije v Ogleju ter beneškem arhivu. Temeljito proučevanje navedenih področij je omogočilo izdelavo konservatorskega načrta.

 

Spomladi ga je potrdil Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine, kar občini omogoča prilagoditev predhodno pripravljene dokumentacije za celovito obnovo objekta. Glavni namen Občine Izola je obnoviti stavbo v konstrukcijskem smislu za zagotovitev ustrezne nosilnosti, stabilnosti in potresne varnosti objekta. Ko bo ta cilj dosežen, bo sledila še natančna opredelitev njene vsebine.

 

Palača je imela za mesto od nekdaj pomembno vlogo. V osnovi gotska stavba se je ohranila v baročni zasnovi iz 16. oz. 17. stoletja, kar je najbolj razvidno iz njenega pročelja, usmerjenega proti pristanišču.

 

Palačo na pročelju krasi kamniti kip leva, ki gleda na mandrač – staro izolsko pristanišče. Krilati lev je simbol sv. Marka, zaščitnika Benetk. Navadno ima ob sebi odprto knjigo, kot v tem primeru, na kateri piše PAX TIBI MARCE EVANGELISTA MEUS – Mir s teboj, moj evangelist Marko. Lev naj bi simboliziral mogočnost in moč, odprta knjiga mir in modrost, zaprta pa vojno.

 

Občinska palača, v kateri je svoje poslanstvo opravljal podestat, se je ohranila najmanj od prve omembe občine Izola leta 1212, raziskovalci pa ne izključujejo domneve, da predstavlja celo gastaldovo palačo iz patriarhovega časa (11.–12. stoletje).

Občina želi objekt celostno prenoviti ter ga nameniti kulturnemu in protokolarnemu programu. Pritličje bo predvidoma namenjeno razstavam in predavanjem. Razstavno-družabni prostori bodo obenem služili predstavitvi stalnih tematskih razstav, povezanih s kulturno in naravno dediščino Izole, ter občasnim razstavam lokalnih značilnosti. V nadstropju je načrtovana postavitev stalne slikarske zbirke s tematiko marinizma. Glavni dvorani in spremljajoči prostori bodo služili za javne dogodke, sprejeme, protokol, videopredstavitve in podobno. Posebno mesto bo namenjeno predstaviti izolskega statuta iz leta 1360.

 

Vir in foto: Občina Izola

Deli novico:
Oznake: