Vnesite za iskanje

Vlogo za novo osebno izkaznico vložilo skoraj 85.000 državljanov

Vlogo za novo, biometrično osebno izkaznico je od 28. marca, ko je bil prvi dan izdaje, do 26. aprila vložilo 84.947 državljanov, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve.

 

Nova izkaznica vsebuje 34 izpostavljenih elementov, kar je 20 več kot stara. Omogoča elektronsko podpisovanje, kmalu bo lahko nadomestila kartico zdravstvenega zavarovanja.

 

Kaj pomeni, da je izkaznica biometrična in elektronska?

Biometrična osebna izkaznica je vizualno drugačna od dosedanjih. Vsebuje 34 izpostavljenih zaščitnih elementov, med drugim tudi fotografijo v treh različnih tehnikah izdelave.

Zdajšnja osebna izkaznica se izdaja še na obrazcu, ki ni bil spremenjen od sredine leta 1998, torej je narejena s tehnologijo in zaščitami, ki so stare več kakor 23 let.

Novosti

  1. Nova osebna izkaznica ima čip, na katerem sta zapisana biometrična podatka, in sicer podoba obraza in dva prstna odtisa. Prstna odtisa se odvzameta državljanom po 12. letu starosti.
  2. Nova osebna izkaznica je obenem tudi elektronska osebna izkaznica, saj čip vsebuje tudi kvalificirano potrdilo za elektronski podpis in dve sredstvi elektronske identifikacije (visoke in nizke ravni zanesljivosti). To velja za osebe od dopolnjenega 12. leta starosti.Potrdilo visoke ravni zanesljivosti in kvalificirano potrdilo za elektronski podpis sta zaščitena z uporabniškim geslom, ki si ga uporabnik nastavi z začetnim geslom. Začetno geslo imetnik prejme po prejemu osebne izkaznice. Če imetnik uporabniškega gesla ne pozna, ali je neuporabno zaradi prevelikega števila neuspešnih poskusov vnosa, lahko pridobi kodo za ponastavitev uporabniškega gesla.
  3. Državljanu omogoča elektronsko identifikacijo in avtentikacijo za dostop do elektronskih storitev ter elektronsko podpisovanje.
  4. Osebna izkaznica vsebuje QR-kodo (črtna koda v obliki abstraktnega črno-belega diagrama), ki omogoča preverjanje veljavnosti na portalu e-Uprava in s tem povečuje pravno varnost (veljavnost lahko preverjajo notarji, banke, zavarovalnice in podobno v Sloveniji in tujini).
  5. Na novi osebni izkaznici naslov prebivališča posameznika vsebuje tudi pošto in poštno številko, dodan je tudi podatek o državi in kraju rojstva.
  6. Predvidoma osem mesecev po začetku izdaje biometričnih osebnih izkaznic bo z biometrično osebno izkaznico mogoča tudi uporaba v sistemu zdravstvenega zavarovanja. Na podoben način kakor s kartico zdravstvenega zavarovanja bo mogoče uveljavljati zdravstvene storitve pri zdravstvenih delavcih in zavodih z elektronsko identifikacijo

 

Kdo lahko vidi biometrične podatke?

Podoba obraza in prstna odtisa se lahko uporabljajo le za preverjanje verodostojnosti osebne izkaznice in istovetnosti imetnika osebne izkaznice pri prehajanju državne meje.

Podatki o odvzetih prstnih odtisih se v uradni evidenci ne vodijo in se brišejo po vročitvi osebne izkaznice.

 

Vloga

Vloga za osebno izkaznico se vloži osebno na kateri koli upravni enoti v Republiki Sloveniji ali na katerem koli diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini.

 

Priloge k vlogi

Vlogi je treba priložiti:

  1. Staro osebno izkaznico, potni list, vozniško dovoljenje ali drugo javno listino, s katero se izkaže istovetnost. Staro osebno izkaznico je treba predložiti v uničenje. Na željo posameznika uradna oseba uničeno osebno izkaznico vrne.
  2. Eno fotografijo velikosti 3,5 cm x 4,5 cm, ki mora kazati pravo podobo posameznika ali potrdilo e-fotografa z referenčno številko digitalne fotografije.

 

Ob vlogi se državljanu od dopolnjenega 12. leta starosti odvzameta tudi dva ploska prstna odtisa. Prstna odtisa se v evidenci izdanih osebnih izkaznic hranita do vročitve osebne izkaznice, vendar ne več kakor 90 dni od dneva izdaje osebne izkaznice. Po brisanju iz evidence bosta zapisana izključno na čipu na izkaznici.

 

Če državljanu zaradi začasnih zdravstvenih razlogov ni mogoče odvzeti prstnih odtisov, se izda osebna izkaznica z veljavnostjo enega leta.

Deli novico:
Oznake: