Vnesite za iskanje

Z novim kombijem bo Slovenska banka hrane (SIBAHE) lažje dosegla svoje odjemalce

Dobrodelni sklad mednarodne bančne skupine Intesa Sanpaolo je finančno podprl dobrodelna prizadevanja Slovenske banke hrane, ki deluje že od leta 2010 in s hrano ter živilskimi proizvodi oskrbuje človekoljubne organizacije predvsem v vzhodnem delu Slovenije.

 

Sklad je namreč konec leta 2020 podprl projekt »Food No Waste«, ki ga je razvila italijanska banka hrane Fondazione Banco alimentare Onlus v sodelovanju s slovensko in madžarsko banko hrane, sredstva pa  bodo prvenstveno namenjena krepitvi in posledično tudi širitvi dejavnosti v smislu zbiranja, skladiščenja in distribucije hrane. Zahvaljujoč prejeti finančni podpori bo tako Slovenska banka hrane v prihodnje v svojo verigo vključila še druge dobrodelne ustanove in neposredno pomoči potrebne ljudi iz drugih regij Slovenije. Nakup vozila s hladilno funkcijo, ki so ga v ponedeljek, 13. septembra, svečano predali namenu, je prvi korak v tej smeri.

 

Na predaji vozila na sedežu Slovenske banke hrane v Štorah so poleg lokalnih predstavnikov Sibahe, njihovih prostovoljcev in občinskih veljakov, sodelovali predstavniki Intese Sanpaolo Bank, članice skupine Intesa Sanpaolo delujoče v Sloveniji, predstavniki Evropskega združenja bank hrane (European Food Banks Federation) in predstavniki italijanske banke hrane Fondazione Banco alimentare Onlus, ki je igrala pomembno vlogo pri zagotovitvi sredstev humanitarnega sklada, ki ima sedež v Italiji, sredstva pa namenja nevladnim organizacijam v vseh državah, kjer je prisotna skupina Intesa Sanpaolo. Na ta način skupina podpira različne človekoljubne projekte, s katerimi želi pomembno vplivati na socialne in tudi okoljske razmere v številnih državah Evrope, Azije in Afrike.

 

S pomočjo omenjenega projekta bo Slovenska banka hrane povečala zbiranje in distribucijo hrane za 10%, s čimer bo, poleg obstoječih 10.000 upravičencev, s hrano oskrbela dodatnih 2.500 ljudi v stiski.

O dobrodelnem skladu Intese Sanpaolo

V skladu z dolgoletno tradicijo statut družbe Intesa Sanpaolo SpA predvideva, da se preko posebnega sklada za dobrodelne, socialne in kulturne prispevke dodeli del bilančnega dobička za podporo projektom v zvezi s solidarnostjo, socialno blaginjo in vrednotami ljudi. Način upravljanja in uporabe sklada urejajo predpisi, ki jih je upravni odbor omenjene družbe potrdil v skladu z zavezami iz Etičnega kodeksa skupine Intesa Sanpaolo. Namen teh načel je deliti s skupnostjo pozornost na osebe, pa tudi človekove pravice, gospodarsko in socialno solidarnost, trajnostni razvoj, varstvo okolja in podporo kulturi. Pri izbiri prejemnikov – sektorjev in projektov – je posebna pozornost namenjena vrednotam ter pomenu družbenih potreb, katerim je potrebno nameniti posebno skrb.

 

O Intesi Sanpaolo Bank

 

Intesa Sanpaolo Bank, ki je bila ustanovljena leta 1955, je članica mednarodne bančne skupine Intesa Sanpaolo od leta 2007 in se po velikosti med slovenskimi komercialnimi bankami uvršča na 5. mesto .

Poslovno mrežo ima razširjeno prek 46 poslovalnic, ki se nahajajo v večjih slovenskih mestih po celi državi. Kot univerzalna banka ponuja širok nabor storitev: komercialno in skrbniško bančništvo, poslovanje s prebivalstvom, mednarodne bančne posle, finančni lizing, trženje vzajemnih skladov in prodajo zavarovalnih produktov. V strokovni in splošni javnosti je prepoznana kot ena tehnološko bolj naprednih bank na področju kartičnega plačevanja in spletnega ter mobilnega bančništva.

 

O skupini Intesa Sanpaolo

Skupina Intesa Sanpaolo je ena vodilnih bančnih skupin v Evropi in je zavezana k podpori gospodarstva v državah, v katerih deluje, zlasti v Italiji, kjer se je tudi zavezala, da bo postala referenčni model v smislu trajnosti ter družbene in kulturne odgovornosti.

 

Intesa Sanpaolo je vodilna v Italiji na vseh poslovnih področjih (poslovanje s prebivalstvom, poslovno bančništvo in upravljanje premoženja). Skupina ponuja svoje storitve 14,7 milijona strankam prek mreže približno 5300 poslovalnic, dobro porazdeljenih po vsej državi, katerih tržni delež v večini italijanskih regij ni nižji od 12 %.

 

Intesa Sanpaolo ima strateško mednarodno prisotnost s približno 1.000 poslovalnicami in 7,1 milijoni strank, kar vključuje hčerinske banke, ki poslujejo v komercialnem bančništvu v 12 državah Srednje in Vzhodne Evrope ter na Srednjem vzhodu in v Severni Afriki ter mednarodno mrežo strokovnjakov za podporo podjetniškim strankam v 25 državah, zlasti na Srednjem vzhodu in v Severni Afriki ter na tistih področjih, kjer so italijanska podjetja najbolj dejavna, kot so ZDA, Brazilija, Rusija, Indija in Kitajska.

Deli novico:
Oznake: